Mysolution, One-stop-solution, AI

AI wordt de motor in staffing en recruitment

Als internationale softwareleverancier in de staffing-industrie zetten we bij Mysolution voortdurend in op innovatie, zowel in Nederland als internationaal. Eén van onze nieuwste ontwikkelingen is Maia, onze slimme AI-assistent. “AI wordt de basis in onze sector en de impact hiervan valt niet te onderschatten, aldus Jaap Postma, CEO Mysolution.”

Sinds onze oprichting in 2005 zijn we uitgegroeid tot een grote speler in Nederland op het gebied van front-, mid- en backoffice software voor de staffing- en recruitmentmarkt. We hebben onze wortels in ERP- en payroll-oplossingen. Met de overnames van OTYS (recruitmentsoftware) in 2020 en OnRecruit (recruitment tooling) in 2021 hebben we ons aanbod aan software-oplossingen verder uitgebreid. Door voortdurend te investeren in innovatie willen we onze ambitie waarmaken om dé one-stop-solution (Total Talent Management platform) te leveren voor de staffing-industrie.

“Nederland staat goed bekend als het gaat om innovatie. De ontwikkelingen hier worden ook in DACH-regio met interesse gevolgd. Dat we snel een naam hier hebben kunnen opbouwen, komt doordat we voor bekende klanten werken en er veel raakvlakken zijn.”

Jaap Postma, CEO Mysolution

Jaap Postma, Mysolution CEOInternationale ambities

Onze hoge ambities stoppen niet bij de grens. Naast Nederland waren we al actief in België en Tsjechië, en in 2021 zetten we voor het eerst voet aan de grond in Duitsland. Inmiddels tellen we meer dan vijftig Duitse klanten. De succesvolle stap naar de Duitse markt is te verklaren doordat Nederland goed bekend staat als het gaat om innovatie. De ontwikkelingen hier worden ook in de DACH-regio met interesse gevolgd. Dat we snel een naam daar hebben kunnen opbouwen, komt doordat we voor bekende klanten werken en er veel raakvlakken zijn.

De verschillen zijn minder groot dan men vaak denkt. Overal spelen dezelfde issues. Misschien dat de Duitse markt qua digitalisering iets minder ver is dan Nederland, maar het enthousiasme om hierin te investeren is er zeker. De wens om te automatiseren onder staffing-bedrijven groeit sterk onder druk van de concurrentie.

Op dit moment werken we hard aan het incorporeren van de wet- en regelgeving rondom uitzenden in Duitsland in onze software. Dat is een enorme klus, die waarschijnlijk eind 2024 gereed is. Dan kunnen we ook in de DACH-regio niet alleen onze ATS- en midoffice-oplossingen bieden, maar onze totaaloplossing.

“Mysolution kiest bewust niet voor groei door overnames, maar voor autonome groei. Wij houden vast aan ons eigen, eenduidige product dat we zelf ontwikkelen.”

Jaap Postma, CEO Mysolution

Actief in Frankrijk

De volgende stap in onze internationale groeistrategie is inmiddels gezet. Sinds dit voorjaar zijn we actief vanuit Frankrijk. Hierbij hanteren we dezelfde aanpak als in Duitsland. We bieden ook daar ons softwareplatform aan en maken deze geschikt voor het land door aanpassingen aan lokale regels en processen. We kiezen bewust niet voor groei door overnames, maar voor autonome groei. Wij houden vast aan ons eigen, eenduidige product dat we zelf ontwikkelen.

Met Duitsland en Frankrijk zijn we nu actief op de twee grootste staffing-markten. En daar valt nog veel te winnen. Onze doelstelling is uiteindelijk onze gehele suite te kunnen leveren in deze markten, voor alle vier de deelmarkten; uitzenden, detacheren, freelance en werving en selectie.

Eigen AI-assistent: Maia

Mysolution - Maia

Onlangs hebben we Maia ontwikkeld, een AI-assistent die op dit moment bij onze klanten wordt uitgerold. Maia is enigszins vergelijkbaar met Microsoft Co-pilot. De AI-assistent bestaat uit tools die de recruiter helpen bij het verrijken van tekst, skills uit CV’s halen en matching. Maia maakt ook analyses op basis van de data in het systeem, zoals afwijkende timesheets of salarisoverzichten, data-entry fouten en facturen. Dit alles is in één oogopslag te zien.

We verwachten dat chatten via tekst steeds meer zal overgaan in spraakopties. Het gaat nu nog door te typen, maar uiteindelijk zal de intercedent of recruiter tegen de assistent praten, die daar dan zelf een prompt van maakt.

“Om te zien hoe ons systeem dagelijks wordt gebruikt door eindgebruikers, maken we analyses van het gebruik bij onze klanten. Dit is voor ons heel leerzaam, want adoptie van digitaliseringsmogelijkheden is de kern van succesvolle software.”

Jaap Postma, CEO Mysolution

Klantprogramma

Mysolution - De inzet van soft- en hardskills

Bij Mysolution willen we heel gerichte innovaties doorvoeren. Een veelvoorkomend probleem in IT is dat er vaak veel wordt geïnvesteerd in ontwikkeling zonder dat duidelijk is wat het oplevert voor de gebruiker. Om te zien hoe ons systeem dagelijks wordt gebruikt door eindgebruikers, maken we analyses van het gebruik bij onze klanten. Dit is voor ons heel leerzaam, want adoptie van digitaliseringsmogelijkheden is de kern van succesvolle software.

Daarnaast organiseren we inloopdagen – SuperUser Fridays – waar onze consultants met superusers van klanten in gesprek gaan over het gebruik van nieuwe features. We helpen ook bij het in gebruik nemen van nieuwe functionaliteiten. Vaak nemen klanten daar zelf de tijd niet voor, omdat het te veel (mentale) moeite kost om iets nieuws te proberen. We proberen dit steeds verder te automatiseren en nemen hiermee klanten bij de hand om het gemakkelijker te adopteren.

Amazon-effect

Een belangrijke trend die door de combinatie van AI met bedrijfssoftware mogelijk wordt, is the road to zero touch back office. De administratieve handelingen zullen binnen twee tot drie jaar teruggebracht zijn naar nagenoeg nul, althans dat is onze ambitie. Het is zo’n onwaarschijnlijk interessante tijd om in te leven.

“De sleutel voor verdere digitalisering is toegang hebben tot al je data in één systeem, een single source of truth.”

Jaap Postma, CEO Mysolution

Directe toegang tot data wordt cruciaal. In een applicatie kun je op elk moment vragen stellen aan het systeem en onmiddellijk komt die data naar boven zonder te hoeven klikken. Dit biedt nieuwe mogelijkheden. Alle processen worden eenvoudiger en dat vergroot de adoptie. Mysolution biedt een geïntegreerde totaaloplossing, van front- tot en met backofficeprocessen. En dat is een groot voordeel. De sleutel voor verdere digitalisering is toegang hebben tot al je data in één systeem, een single source of truth.

De ontwikkeling van AI in staffing- en recruitmentsoftware zal heel snel gaan en een nieuwe norm zetten voor de hele sector. Vergelijk het maar met de reisbranche. Opeens hoefden mensen niet meer naar een reisbureau, maar boeken ze zelf op internet. En wat als je niet meer in de wacht hoeft te staan bij een callcenter, maar direct antwoorden terugkrijgt op je scherm? Als KPN dat doet, verwacht de consument dat van Odido ook. Dat Amazon-effect zal ook optreden in onze staffing-sector. AI-assistenten worden de basis, dat effect kunnen we niet onderschatten.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de Flexmarkt.