Succesverhaal Undutchables,
Mysolution & OnRecruit

Kirsten Jansen - Van den Broek, Marketing Communicatie Manager, en Nick van der Dussen, General Manager Undutchables aan het woord over het succesverhaal achter de software van Mysolution en OnRecruit.

PLAN DEMO >

Undutchables wil met behulp van Mysolution
en OnRecruit online marktleider blijven

Door doelgericht te investeren in marketing wil Undutchables online marktleider blijven in de zoektocht naar meertalig talent. Deze internationale recruiter met hoofdkantoor in Amstelveen verwacht hierbij veel van de samenwerking met Mysolution en OnRecruit. De software van OnRecruit, dat sinds kort onderdeel uitmaakt van Mysolution, maakt inzichtelijk welke marketingstrategie de meest succesvolle sollicitaties en plaatsingen oplevert. Die software wordt nu steeds verder en beter geïntegreerd met het Applicant Tracking System (ATS) van Mysolution.

Online Candidate Journey

"Mijn marketingteam weet dankzij OnRecruit steeds meer over de online candidate journey. We gaan nu de slag maken naar de toepassing van OnRecruit in het offline recruitmentproces én de database binnen de ATS van Mysolution", zegt Kirsten Jansen - Van den Broek, Marketing Communicatie Manager van Undutchables.

Undutchables MysolutionWie is Undutchables? Gelet op het aantal bezoeken, views en conversies op de website is Undutchables online marktleider in het recruitmentsegment van Nederlandse werkgevers die meervoudig talent op de internationale arbeidsmarkt zoeken.

"Mijn marketingteam weet dankzij OnRecruit steeds meer over de online candidate journey. We gaan nu de slag maken naar de toepassing van OnRecruit in het offline recruitmentproces én de database binnen de ATS van Mysolution", zegt Kirsten Jansen - Van den Broek, Marketing Communicatie Manager van Undutchables.

Succesvolle samenwerking

OnRecruit en Mysolution werken vanaf 2016 samen bij Undutchables om de online marketing, front-, mid- en backoffice van deze pionier in de werving van meertalig talent digitaal te faciliteren en integreren. Jansen: "De mensen van OnRecruit en Mysolution passen zo goed bij ons, dat we ze beschouwen als Undutchables." Ook Nick van der Dussen, General Manager van Undutchables, roemt de samenwerking met de IT-ers uit Houten: "De consultants van Mysolution en OnRecruit denken goed mee én vooruit, en zijn heel attent. Beide bedrijven hebben een vergelijkbare cultuur van aanspreekbaarheid en korte lijnen. Mysolution en OnRecruit matchen onderling zo goed dat het ons niet verbaast dat ze nu blenden."

"De mensen van OnRecruit en Mysolution passen zó goed bij ons, dat we ze beschouwen als Undutchables."

Nick van der Dussen, General Manager Undutchables

De succesvolle samenwerking tussen Undutchables, Mysolution en OnRecruit wordt nu verder uitgebouwd door allerlei koppelingen te maken tussen de recruitmentsoftware van Mysolution en de tooling van OnRecruit.

Monitoren van kandidaten

Aan de verdere integratie tussen de ATS van Mysolution en de software van OnRecruit wordt hard gewerkt door onder andere Bastiaan Florijn, Customer Success Manager bij OnRecruit. "Bij Undutchables trekken we de online candidate journey al door naar het ATS, die daar in 2019 is geïmplementeerd. Iemand die via bij voorbeeld Google, een jobboard of een sociaal medium op de website van Undutchables komt, krijgt daar een trackingcode. Zodra de kandidaat solliciteert en zijn gegevens vrijgeeft, wordt dat anonieme rugnummer in de ATS gekoppeld aan een ID. Een volgende stap betreft het monitoren van kandidaten in de database van de ATS. Zo is het voor recruiters belangrijk om te weten wanneer en hoe vaak eerder afgewezen kandidaten opnieuw hun website bezoeken en welke vacatures ze daar bekijken", aldus Florijn.
Undutchables Mysolution OnRecruit

Een groot én fijnmazig schepnet

Volgens een vuistregel bedraagt het optimale marketingbudget van een recruitmentbureau ongeveer 5% van de omzet. Jansen: "Je kunt dit geld maar één keer uitgeven. Alleen al om die reden is het belangrijk om te weten welke online inspanningen rendabel zijn en welke niet. OnRecruit leert ons dat job aggregators meer succesvolle sollicitaties en plaatsingen opleveren dan job boards. En dat investeringen in LinkedIn voor onze specifieke doelgroep te weinig toegevoegde waarde hebben."

René Bolier en Kirsten Jansen OnRecruit Mysolution Undutchables

Het online schepnet van Undutchables is volgens Jansen en Van der Dussen zowel groot als fijnmazig. Jansen: "We zetten onze vacatures zo breed mogelijk weg om een zo groot mogelijk bereik te creëren. Tegelijk willen we kwalitatief hoogwaardige sollicitaties." Van der Dussen vult aan dat zijn recruiters alle kandidaten de aandacht geven die zij verdienen. "Ons schepnet levert vaak interessante bijvangst op. Onze recruiters wisselen kandidaten met elkaar uit. Zodat een minder passende kandidaat bij een andere vacature zomaar tot een perfecte match kan leiden."

Undutchables heeft qua bereikbaarheid en vindbaarheid van kandidaten een interessante, maar complexe doelgroep. “Wij selecteren primair op taal. Vloeiend Engels is de eerste vereiste en daarnaast een goede beheersing van één of meer andere talen die de opdrachtgever belangrijk vindt. Franstalige meertaligen moet je niet in Frankrijk zoeken, maar bijvoorbeeld in Engeland waar zij hun Engels perfectioneren. Door de Brexit willen die terug naar het vaste land van Europa, en dan bij voorkeur naar een land niet te ver van hun moederland, zoals Nederland", zo geeft Jansen een voorbeeld van een uitdaging voor haar marketingteam.

Dirk en Nick - Undutchables Mysolution OnRecruit

Visualisaties op maat

Met OnRecruit kan Undutchables dashboards op maat samenstellen. "Dat is afhankelijk van de KPI’s waarmee een recruitmentbureau zijn marketingstrategie wil monitoren en bijsturen", zegt Florijn. "Zo kan het bereik en de effectiviteit van kanalen worden vergeleken op aantallen bezoekers, views, sollicitanten en plaatsingen. Maar ook op vacaturekenmerken, zoals functiebenamingen."

"Met behulp van de integratie tussen Mysolution en OnRecruit kunnen onze recruiters beter inschatten welke kanalen het beste bij hun doelgroep passen en welke sollicitaties het meeste resultaat opleveren."

Nick van der Dussen, General Manager Undutchables

OnRecruit staat bij Undutchables voor de uitdaging om de dashboards te vertalen naar het werkproces van de recruiters. Dat is in ieder geval de wens van Jansen: "OnRecruit visualiseert de online reis van onze kandidaten. Die reis gaat na een sollicitatie offline verder in ons recruitmentproces. Wij willen nu de data over de online fase van de candidate journey koppelen aan de offline fase én de database binnen de ATS van Mysolution. Met behulp van die integratie kunnen onze recruiters beter inschatten welke kanalen het beste bij hun doelgroep passen en welke sollicitaties het meeste resultaat opleveren."

René, Dirk, Nick en Kirsten - Undutchables Mysolution OnRecruit

Van der Dussen wijst hierbij op de grafische integratie van BI met Salesforce, het platform waarop de recruitmentssysteem van Mysolution is gebaseerd: "Dat biedt mogelijkheden voor onze recruiters en andere collega’s om binnen één applicatie alle gewenste data en KPI’s op maat te visualiseren."

Dynamiek en snelheid

Gelet op het aantal bezoeken, views en conversies op de website is Undutchables online marktleider in het recruitmentsegment van Nederlandse werkgevers die meervoudig talent op de internationale arbeidsmarkt zoeken. Jansen en Van der Dussen zijn ervan overtuigd dat de recruitmentsoftware van Mysolution en OnRecruit gaat helpen om deze positie te behouden. Met het oog op de toenemende dynamiek en snelheid van online marketing is die hulp volgens hen meer dan wenselijk.

Klaar voor een demo van onze oplossing?

Plan nu een demo in.

AFSPRAAK PLANNEN >