Succesverhaal iPS Powerful People

Over Mysolution

PLAN DEMO >

De omzet van iPS Powerful People is binnen tien jaar meer dan verdrievoudigd. Volgens Rob Kooijmans en Patrick Mans, directeur-eigenaren van iPS, heeft de onderneming die snelle groei kunnen faciliteren dankzij de software van Mysolution. De samenwerking tussen iPS Powerful People en Mysolution begon al in 2009 met de automatisering van de front-, mid- en backoffice.

Mysolution helpt iPS Powerful People om klanten wereldwijd te ontzorgen

De juiste skills op de juiste plek op het juiste moment. Dat is wat iPS Powerful People zijn klanten wereldwijd belooft en dat is ook dé kritische succesfactor van projecten in de energiesector, de offshore, de maritieme en de civiele constructiemarkt. In deze en andere technisch gedreven sectoren voorziet iPS dagelijks 1.200 medewerkers in meer dan 50 landen van gekwalificeerd en uitdagend werk. Deze leverancier van personeelsdiensten met hoofdkantoor in Capelle aan den IJssel is hiermee goed voor een jaaromzet van 70 miljoen euro.

De all-in-one oplossing van Mysolution

"De all-in-one oplossing van Mysolution hadden wij nodig om de werkprocessen te stroomlijnen en onze organisatie wereldwijd op eenzelfde manier aan te kunnen sturen. De snelle automation en digitalisering, alsmede de impact van sociale media op werving en selectie brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Om deze om te zetten in kansen gaan we de front- en midoffice digitaliseren met de op Salesforce gebaseerde recruitmentsoftware (ATS) van Mysolution", zegt Kooijmans.

Sneller reageren op personeelsbehoeftes

IPS Powerful over 2021 Mysolution People

Vanaf medio 2022 moet het ATS van Mysolution bij iPS Powerful People operationeel zijn en moet ook de software voor de backoffice volledig nieuw zijn geïmplementeerd. Kooijmans en Mans verwachten veel van de verder geautomatiseerde integratie tussen frontoffice en backoffice die dit oplevert. Maar minstens zo belangrijk vinden zij de optimalisering van werving, selectie, contractmanagement en documentbeheer die deze investering mogelijk maakt.

Mans: "Wij opereren in een dynamische projectenmarkt waarin realtime inzicht in de beschikbaarheid en kwalificaties van mensen het verschil maakt. Met de nieuwe applicaties van Mysolution willen we nog sneller kunnen reageren en anticiperen op de snel wisselende personeelsbehoeftes van onze opdrachtgevers, en onze kandidaten een nog completer uitzicht op uitdagend werk bieden."

Binding en ontzorging via de cloud

iPS Powerful People heeft een tweeledige ambitie: enerzijds het creëren van een lange termijn binding met werknemers door hen steeds opnieuw van uitdagend en goed betaald projectwerk te voorzien en anderzijds het ontzorgen van opdrachtgevers met totaaloplossingen op personeelsgebied.

iPS Powerful People Mysolution Software

Tijdigheid, gemak en efficiëntie zijn essentieel om de missie van iPS Powerful People te realiseren en daarom kernwaarden van dit bedrijf. Hoe breng je een match tussen opdrachtgever en kandidaat ‘just in time’ tot stand en hoe maak je het beide partijen hierbij zo gemakkelijk mogelijk? En hoe soepel verloopt daarna de administratieve afhandeling van contracten, certificeringen en andere formele vereisten?

"We gaan met de nieuwe applicaties in de cloud werken. Hierdoor kunnen onze recruiters, stafmedewerkers, kandidaten en werknemers altijd bij alle gegevens, ongeacht locatie en tijdstip."

Rob Kooijmans, Directeur iPS Powerful People

Kooijmans legt uit hoe de software van Mysolution straks helpt om deze uitdagingen het hoofd te bieden: "We gaan met de nieuwe applicaties in de cloud werken. Hierdoor kunnen onze recruiters, stafmedewerkers, kandidaten en werknemers altijd bij alle gegevens, ongeacht locatie en tijdstip.

Onze kandidaten kunnen straks via hun smartphone hun uren schrijven en de geldigheid van hun certificaten verifiëren of verlengen. En onze stafmedewerkers hebben op hun device altijd een actueel inzicht in vraag en aanbod van personeel, de mogelijke matches tussen vacatures en kandidaten en een efficiënt proces in de communicatie met kandidaat en opdrachtgever."

Van administreren naar controleren

Kooijmans en Mans zien de focus en daarmee functionaliteit van applicaties verschuiven van administratie (beheer) naar controle (toetsing). Die ontwikkeling hangt mede samen met de toenemende kwalificatie- en regeldruk in de sectoren waaraan iPS Powerful People professionals levert. "Compliance wordt steeds belangrijker. Neem de regels voor flexwerk en verloning die in elk land anders zijn. Of alle certificaten waarover ons personeel moet beschikken om bijvoorbeeld op een schip of booreiland te mogen werken.

iPS Powerful Mysolution Software Succes

Wij moeten vooraf tijdig kunnen toetsen of een voorgenomen detachering volledig legaal is. Dit betekent dat alle die op detachering van toepassing zijnde eisen moeten zijn geïmplementeerd in onze software én dat de applicatie afwijkingen van die eisen moet signaleren", zo licht Kooijmans toe.

iPS Powerful People wil zijn klanten volledig ontzorgen in de personeelsbehoefte van projecten. Conformiteit aan wet- en regelgeving is een onlosmakelijk onderdeel van de totaaloplossing die iPS Powerful People zijn opdrachtgevers biedt. Dit signaleert ook Jan Beekman, partner van Mysolution. "Wij helpen iPS Powerful People op onze beurt om in control te zijn. Zo hebben we voor het tijdig verlengen van certificaten en andere documenten met een beperkte geldigheid een stoplichtmodel ontwikkeld", aldus Beekman.

Samenwerking met lokale partners

iPS Powerful People contracteert zijn medewerkers wereldwijd. Slechts tien tot vijftien procent van het personeel valt onder de Nederlandse wetgeving. Lokale partners zorgen ervoor dat de verloning klopt met de nationaal geldende wet- en regelgeving, zoals het arbeidsrecht en het belastingrecht.

Mysolution iPS Powerful People Software Uitzenden

Mans: "Ons backoffice moet bij de verwerking en uitwisseling van gegevens nauw samenwerken met al die lokale partners. Deze samenwerking en afstemming stelt eisen aan de software en systemen waar wij mee werken. De nieuwe applicaties van Mysolution moeten ons hierbij ondersteunen. Dat die zijn gebaseerd op Microsoft is hierbij een groot voordeel."

"Mysolution luistert goed, denkt in oplossingen en is gericht op doorontwikkeling en innovatie."

Rob Kooijmans, Directeur iPS Powerful People

Een interne projectgroep van iPS Powerful People bereidt deze zomer de implementatie van de nieuwe software van Mysolution voor. Vanaf september haken de consultants van Mysolution aan. Kooijmans en Mans ervaren de samenwerking met de IT-dienstverlener uit Houten als plezierig. "Ze luisteren goed, denken in oplossingen en zijn gericht op doorontwikkeling en innovatie", aldus Kooijmans.

Klaar voor een demo van onze oplossing?

Plan nu een demo in.

AFSPRAAK PLANNEN >