Recruitment

Heb jij aan deze tips voor een succesvolle adoptie van je ATS gedacht?

Een nieuw ATS implementeer je niet zomaar. Je hebt een doel voor ogen en een heldere strategie, waar dit systeem je bij gaat helpen. Een nieuw ATS betekent een investering, waarvan je verwacht dat het je verder gaat brengen. Een succesvolle livegang betekent echter nog niet dat je je investering terugverdient. Daarvoor is adoptie van het systeem essentieel. Dus hoe zorg je ervoor dat al jouw collega’s het nieuwe ATS volledig omarmen? Aan deze tips had je wellicht nog niet gedacht.

Organiseer een degelijk implementatieproces

Duidelijke afspraken en deadlines, waar alle partijen zich aan houden en elkaar op aanspreken. Dat voorkomt frustraties, nog voor het systeem in de lucht is. Hiervoor is het nodig dat je voldoende tijd en mensen vrijmaakt om de implementatie tot een succes te maken. In dit blog schrijven we hier meer over.

Communiceren, communiceren, communiceren

Nog een open deur misschien, maar over een verandering die de hele organisatie en alle processen raakt kun je nooit te veel communiceren. Maak voordat je start een communicatieplan, waarin je naast strategiesessies ook bijvoorbeeld kennissessies en trainingen opneemt.

Soms verzetten mensen zich openlijk tegen de verandering. Vaker houden mensen hun kritiek liever voor zich, maar voel je het wel aan als zij nog niet helemaal warmlopen voor een nieuw systeem. Blijf daarom doorvragen wat je collega’s als obstakels ervaren. Zit het ‘m in de strategie? In veranderende processen of rollen? Of in de technologie? Pas als je echt weet waar de weerstand vandaan komt kun je hierop inspelen.

Maak het makkelijk en persoonlijk

Nut en gebruiksgemak gaan hand in hand. Een systeem kan nog zo gebruiksvriendelijk zijn, als iemand het nut ervan niet ziet voor zijn of haar werkzaamheden, dan is de kans klein dat hij of zij het enthousiast gaat gebruiken. Maak de toegevoegde waarde per rol of medewerker duidelijk en laat aansprekende voorbeelden zien hoe het werk makkelijker en leuker wordt. Dit kan ook door bijvoorbeeld alvast persoonlijke dashboards of workflows in te richten.

Los de grootste ergernissen op

Voor je start met de implementatie, onderzoek je wat de grootste ergernissen zijn van het oude systeem. Als je die direct weet op te lossen met het nieuwe ATS, dan heb je direct gebruikers mee. Zorg daarnaast dat de basics in orde zijn. Je ATS kan de beste functionaliteit bevatten, als de printer niet goed werkt dan heeft ‘het systeem’ het al snel gedaan.

Je data zijn de sleutel tot succes

Actuele en betrouwbare data in je ATS zijn je belangrijkste asset. Een nieuw ATS is het moment om je data op te schonen en te verrijken, maar ook om wellicht meer discipline in te voeren. Zodat je dankzij de data in je systeem daadwerkelijk betere resultaten behaalt. Vervult directie en management een voorbeeldfunctie als het om het zorgvuldig invoeren en beheren van data gaat? En worden collega’s die het systeem goed gebruiken hiervoor beloond? Wellicht de moeite waard om eens over na te denken…

Voor, tijdens en na de implementatie staan de consultants van Mysolution voor je klaar. Met technische vragen, maar ook met advies en praktische tips voor een succesvolle user adoption.

Voor meer informatie, lees onderstaande whitepaper:

Whitepaper ATS Mysolution

Download Whitepaper