Mysolution, Software, Total Talent Management

Recruiter heeft belangrijke rol in de omscholingsrevolutie

Hoe kun je als intercedent of recruitment consultant inspelen op de huidige personeelstekorten en een mismatch op de arbeidsmarkt? En hoe kan een leverancier van staffing-software de recruiter daarbij helpen?

Om te beginnen, zijn er twee soorten krapte op de arbeidsmarkt:

  • Er is een tekort aan kandidaten op de arbeidsmarkt.
  • Er zijn zoveel nieuwe beroepen dat er geen kandidaten zijn die over de juiste skills beschikken voor al die specialismen.
De benodigde skill sets zijn aan het veranderen en daar zit de uitdaging voor recruitment professionals. Het is tijd voor een omscholing revolutie ‘The Great Reskill’; zij- of herinstromers begeleiden naar ander, nieuw werk.
 
The Great Reskill | Zij- of herinstromers begeleiden naar ander, nieuw werk.

Dirk Meeuws Mysolution Product Manager

Omscholen en nieuwe matches!

Vóór de coronacrisis werkten heel veel mensen in de horeca, die zijn in andere sectoren gaan werken waar ook service-gerichtheid en klantcontact gevraagd wordt. Steward(essen) en mensen uit de hospitalitybranche zijn hun kwaliteiten gaan inzetten in andere sectoren, zoals intercedent bij een uitzendbureau of een commerciële sales functie bijvoorbeeld. Continu om- en bijscholen van mensen is hierbij cruciaal. Dit zijn nog logische en vergelijkbare nieuwe functies die in lijn lopen met het profiel van de kandidaat. Maar verder in het artikel geven we ook het voorbeeld van een leraar die door omscholing een software ontwikkelaar is geworden. Dat is waar we heen willen een compleet scala nieuwe mogelijkheden en matches!

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Dirk Meeuws, Product Manager bij Mysolution, en Flexmarkt.

In elke stap van het proces vaardigheden opslaan

Je ziet dat softwareleveranciers (voor de uitzendbranche) hun producten zo ontwikkelen dat zij recruiters kunnen ondersteunen bij het begeleiden van kandidaten naar nieuw werk. Software kan helpen bij het inzichtelijk maken van de skills van een kandidaat door uit een cv of gesprekken een skill set te creëren en die eenvoudig bij de kandidaat te plaatsen. En gevraagde skills extraheren uit de aanvraag, de vacatures van de opdrachtgever. En niet alleen hard skills, ook vooral de soft skills.

Denk bijvoorbeeld aan cognitieve softs skills zoals:

  • Aandacht voor detail
  • Probleemoplossend denken
  • Openstaan voor verandering
  • Hoge overtuigingskracht
  • Actief kunnen luisteren

Heb je dat helder in beeld, dan kun je vraag en aanbod matchen en de verschillen en overeenkomsten in kaart brengen. Je wilt uiteindelijk als uitzendbureau precies weten wat de opdrachtgevers vragen en waar de kandidaten in jouw database goed in zijn. En direct daaropvolgend; welke skills missen zij en wat is er nodig om die kandidaten klaar te stomen om die aanvraag wel in te kunnen vullen? Recruitmentbureaus zijn daarom steeds meer bezig de gap te dichten door de skills en competenties aan te vullen met relevante cursussen op opleiding om uiteindelijk die match te maken.

Dat is fijn voor de kandidaat; die gaat enthousiast aan de slag met iets nieuws en verrijkt zijn cv. En het is fijn voor de opdrachtgever, want voor hem is het lastig zelf inzichtelijk te krijgen wat voor kandidaten hij zoekt (laat staan die te vinden).

Midoffice MysolutionHoe de Mysolution software werkt met het filteren op soft- en hardskills.

Werk toe naar een levend skill-cv

Er zijn expliciete skills zoals werkervaring, genoten opleiding of informatie uit beoordelingsgesprekken. Maar er zijn ook impliciete skills; een intercedent of recruitmentconsultant kan bijvoorbeeld best een horecamedewerker voorstellen voor account managementfunctie in de techniek bij een opdrachtgever als die door andere werkervaring, in een andere sector, wel over accountmanagement skills beschikt. Het is dan aan de recruiter om met die kandidaat aan de slag te gaan en een completere skill set van die kandidaat te maken. En het systeem (software) helpt bij het bouwen en uitbreiden van die skill set, door daar informatie aan toe te voegen zoals beoordelingsgesprekken, of positieve feed back van een opdrachtgever voor een andere functie. Zo ontwikkel je een levend skill-cv.

Practice what you preach

Als leverancier van staffing software maken wij gebruik van omscholingsprogramma’s zoals Make IT Work. Mensen met een heel andere achtergrond die nog niet over IT-ervaring beschikken – maar wel over de juiste skills, worden opgeleid en leren werken met de juiste tools. Zo kan een leraar software-ontwikkelaar worden of iemand met een finance- achtergrond Salesforce-producten gaan maken. Het voordeel is dat je verschillende types, enthousiaste mensen binnenhaalt in jouw organisatie die het hele team diverser maken.

De techniek om de recruiter hierin te ondersteunen wordt steeds beter. Slimme software helpt bij het inzichtelijk krijgen en opbouwen van de skill set van de kandidaat. En met behulp van technologie (als Textkernel en Jobdigger) kunnen skills uit vacatures worden gehaald, aangevuld met informatie uit het intakegesprek van de intercedent met de opdrachtgevers over het functieprofiel. Dan begint het matchen en het nemen van de stappen om toch op dat gewenste instapniveau te komen.

Als wij dat als staffing softwareleverancier dat allemaal in de software kunnen gieten, dan biedt het systeem die recruiter houvast om de gap inzichtelijk te maken en te dichten. En dan speel je een belangrijke rol in The Great Reskill.

Win-win-winsituatie

Dat vraagt meer van de recruiter als mens. Die moet intake gesprekken voeren met de kandidaat, verwachtingen managen, de opdrachtgever meenemen in het proces, uitleggen waarom hij bepaalde kandidaten voorstelt, wat er nog nodig is voordat die kandidaten kan starten. Daarvoor moet je als recruiter echt je expertise laten zien. Maar dan ga je ook een lange termijn relatie aan met kandidaten en opdrachtgevers. Een win-win-winsituatie.

Opdrachtgever Recruiter KandidaatWin-win-winsituatie

Want de tijd van het blijven zoeken naar het schaap met vijf poten is voorbij op de huidige krappe arbeidsmarkt. Je moet als recruiter duidelijk maken aan de klant dat je een kandidaat niet moet afwijzen als deze niet alle vinkjes krijgt op de tien bullet points. Laat die opdrachtgever inzien dat 70% match voor een bepaalde vacature ook goed is en waarom. Als je ten minste die ene competentie kunt verbeteren of via een opleiding van een of twee maanden die ontbrekende skills kan ontwikkelen om daarna die kandidaat kant en klaar af te leveren bij de opdrachtgever.

Mysolution - Dirk Meeuws-1-1


Dirk Meeuws

Product Manager
Mysolution