Front, Mid-en Backoffice, Total Talent Management

Het Nederlandse Partner of Choice onderzoek 2021

Het Nederlandse Partner of Choice-onderzoek 2021, uitgevoerd door Flexmarkt, heeft als doel flexbureaus te helpen bij het maken van leverancierskeuzes, met name op de gebieden Frontoffice Software en Backoffice, Midoffice & Payroll. Het onderzoek omvatte zes verschillende categorieën waarin respondenten werden bevraagd over hun kennis van leveranciers en aanverwante aspecten. Hierbij werd geëvalueerd welke leveranciers positieve waarderingen ontvingen en welke minder positief werden beoordeeld. Bovendien werd onderzocht welke leveranciers daadwerkelijk werden ingeschakeld en welke overwegingen daarbij een rol speelden. Tevens is er navraag gedaan naar de favoriete bedrijven waarmee respondenten het liefst zaken doen binnen verschillende vakgebieden.

Het onderzoek heeft meer dan 200 beslissers betrokken en Mysolution is veelvuldig genoemd als de voorkeursleverancier waarmee men graag zaken doet op de bovengenoemde gebieden.

Partner of Choice - 2021

In het Partner of Choice-onderzoek van 2021 heeft Mysolution een prachtige 2e plek behaald op het gebied van Frontoffice en een 5e plek op het gebied van Backoffice, Midoffice & Payroll. 

Als Mysolution zijn we trots op deze erkenning als Partner of Choice en we blijven ons inzetten om onze klanten de best mogelijke oplossingen te bieden. We streven ernaar om voortdurend te innoveren en onze producten en diensten te verbeteren, zodat we kunnen voldoen aan de steeds veranderende behoeften van de flexmarkt.

Mysolution Partner of Choice-1

Wil jij de onderzoeksresultaten inzien?

Wil je de gedetailleerde resultaten van het onderzoek bekijken?  Ga dan direct naar het onderzoek en ontdek waarom Mysolution als een betrouwbare en gewaardeerde partner wordt beschouwd door besluitvormers in de flexbranche.