Mysolution

Mysolution & Caoloon.com een compliant combinatie

In menig directiekamer klinkt de vraag: Zijn we compliant als de SNCU, Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten, een controle doet? Of als de controle is geweest: Hoe zorgen we dat we compliant worden? 

Deze vragen staan niet op zichzelf, want ze worden al snel gevolgd door de volgende vragen:

  • Hoe ga ik tegen zo laag mogelijke kosten alle inleners-cao’s in mijn systeem zetten en onderhouden?
  • Wie binnen mijn organisatie heeft die kennis eigenlijk?
  • Hoe weet ik zeker dat ik compliant ben?

De uitzendbranche is bekend met snel wisselende en ingewikkelde regelgeving die aan hen wordt opgelegd. Toch zorgt deze externe verplichting vaak voor interne druk. Denk hierbij concreet aan de investering van tijd en geld voor het op orde maken van en blijven voldoen aan regelgeving op het gebied van de inlenersbeloning. Daarbij rijst de vraag of je de kennis op dit gebied intern of extern beschikbaar wil hebben. Waarschijnlijk wil je zelf ook een vinger in de pap houden, maar hoe doe je deze kennis op en hoe houd je dit op peil. Last but not least; hoe vertaal je wet- en regelgeving naar je ERP-systeem? En reageert de software leverancier tijdig op wijzigingen in wet- en regelgeving of moet je zelf aansturen op nieuwe functionaliteit?

Als leverancier van software voor de uitzendbranche zijn deze vragen voor Mysolution niet onbekend. Sterker nog onze consultants worden voortdurend geschoold in de wet- en regelgeving op gebied van de uitzendbranche. Voor de specifieke en specialistische kennis over de inlenersbeloning hebben wij besloten samen te werken met de experts van Caoloon.com.                       Coaloon logo        mysolution logo

Laten we eens kijken aan welke regelgeving moet worden voldaan op het gebied van de inlenersbeloning. De uitzendkracht heeft het recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers werkzaam bij de inlener, dit zijn:

  • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
  • ATV / ADV dagen
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
  • Onkostenvergoedingen
  • Periodieken
Kijkend naar bovenstaand overzicht verzorgt Caoloon.com de aanlevering van cao’s, de aanwezige functies en loontabellen in die cao en de inschaling per functie. Zij zorgen ook voor automatische updates indien er wijzigingen zijn in de cao. Via een zogenoemde API worden de gegevens ingelezen in de Mysolution database.

Wanneer de gegevens in uw database staan, kan het systeem controleren of de uitzendkracht minimaal wordt verloond volgens de combinatie van functie en cao waartoe deze persoon behoort. Hiernaast hangen aan de cao verschillende uursoorten, denk aan over- en toeslaguren met hun bijbehorende percentages. De uitzendkracht kan in het urenportaal aangeven welke uursoorten en welk aantal voor hem van toepassing zijn. Of nog mooier: de uitzendkracht voert de gewerkte tijdstippen in en de Mysolution-urencalculator berekent automatisch de toe te kennen uursoorten met hun aantal. Op deze manier, komt er een correcte loonstrook en, indien gewenst, een correcte factuur.

Daarnaast wordt per combinatie van functie en cao gekeken of iemand recht heeft op een periodiek. Door middel van waarschuwingen vooraf (via de Mysolution workflow) én informatie op de plaatsing wordt getoond hoeveel weken iemand heeft gewerkt volgens het periodiekensysteem en wanneer er opnieuw moet worden getoetst of iemand recht heeft op een periodiek.
Via de Mysolution verloning wordt zorg gedragen voor een juiste opbouw of uitbetaling van ATV/ADV-dagen en vakantiedagen.

Het kan niet anders of de combinatie Mysolution en Caoloon.com doet vanaf heden een zucht van verlichting slaken in menig directiekamer. Over de regelgeving rondom inlenersbeloning hoeft men zich immers niet meer druk te maken. Die is in goede handen bij Mysolution en partner Caoloon.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Darren Smith – Caoloon.com  

 

 

 

 

 

 

Darren Smith – Caoloon.com   

Niek Overbeeke

Niek Overbeeke - Mysolution