Uitzendbureau, Backoffice, Wet- en regelgeving

De groei van zzp: Een potentiële kans voor uitzenders

Hoe zien uitzenders de opkomst van zzp? ‘Dat beeld is heel wisselend’, weet Bruno Thierbach, Principal Consultant bij Mysolution. De ene uitzender ziet het als een bedreiging, de andere ziet het als een kans. En waar de ene uitzender zich niet wil wagen aan zzp-bemiddeling, wil de andere de meest uitgebreide zzp-dienstverlening bieden.

Bemiddelen van zzp'ers en minder uitzenden

Uitzenden staat onder druk en zzp zit in de lift. Dus zullen uitzendbureaus meer gaan inzetten op bemiddeling van zzp’ers en minder gaan uitzenden, zo wordt algemeen aangenomen. Maar zo eenduidig is dat niet, stelt Thierbach. ‘Als wij kijken naar onze klanten zien wij een heel wisselend beeld. Er zijn flexbedrijven die willen stoppen met uitzenden Fase A, terwijl anderen wel degelijk toekomst blijven zien in uitzenden volgens Fase A, al dan niet met uitzendbeding. Sprekers en sessies - Klantendag Wet- en RegelgevingEn er zijn uitzenders die de zzp-markt totaal niet interessant vinden, waar anderen juist vol inzetten op het bemiddelen en ontzorgen van zzp’ers.’ Dat stelt Thierbach op basis van onder andere polls tijdens de sessies over dit onderwerp (Wet- & Regelgeving) op de Mysolution Klantendag Feature The Future begin deze zomer.

Volgens de CAO voor uitzendkrachten geldt per 2 januari 2023:

  • Fase A: Maximaal 52 weken (dit was 78 weken); overeenkomst met uitzendbeding (geen werk is geen contract).
  • Fase B: Maximaal drie jaar (dit was vier jaar); arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
  • Fase C: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Bron: Randstad

Uitzenden Fase A blijft

‘Uitzenden, en dan met name Fase A, staat wel onder druk. Vanuit de politiek wordt met argusogen naar flex aangekeken en de aandacht richt zich nu vooral op de fasensystematiek bij uitzenden’, stelt Thierbach. Maar zzp gaat uitzenden niet verdrijven, denkt hij. Contract - Fase A - Mysolution‘Zzp zal uitzenden Fase A voorlopig nog niet bedreigen. Veel mensen willen als uitzendkracht blijven werken, een paar maanden hier, dan weer daar en dan weer even een tijdje niet. En die uitzendkrachten vinden het zelfstandig ondernemerschap vaak teveel gedoe.’

Tijdens de Mysolution Klantendag bleek nog dat zeker de helft van de uitzenders verwacht dat uitzenden Fase A zal blijven zoals het nu is. Thierbach: ‘Zzp gaat ook uitzenden Fase B (en C) niet vervangen. Het zal ernaast blijven naast misschien nog wel een heel andere contractvorm die nu nog niet bekend is.’

Strak georganiseerd en geautomatiseerd zijn

Wel stelt Thierbach vast dat uitzenden Fase A een specialisme is dat detacheerders door strengere regelgeving vaker links laten liggen. ‘Het is lean & mean, het moet strak georganiseerd en geautomatiseerd zijn, want de marges zijn klein. Waar detacheerders een aantal jaar geleden nog enthousiast startten met uitzenden, laten ze uitzenden nu liever vallen en stoppen er soms helemaal mee.’

Foto Bruno Thierbach - Principal Mysolution‘Er zijn flexbedrijven die willen stoppen met uitzenden Fase A, terwijl anderen wel degelijk toekomst blijven zien in uitzenden volgens Fase A, al dan niet met uitzendbeding. En er zijn uitzenders die de zzp-markt totaal niet interessant vinden, waar anderen juist vol inzetten op het bemiddelen en ontzorgen van zzp’ers.’

Bruno Thierbach, Principal Consultant Mysolution

Onzekerheid zzp-wetgeving

Vanuit de uitzendwereld wordt gevreesd voor het waterbedeffect – het verschuiven van uitzenden naar zzp - als zzp-wetgeving pas veel later wordt ingevoerd dan strengere wetgeving rondom uitzenden. Niet voor niets stelt ABU-directeur Jurriën Koops, in een reactie op de val van het kabinet, dat de hervorming van de arbeidsmarkt alleen kan worden doorgezet als het voorgenomen pakket aan maatregelen integraal en gelijktijdig wordt doorgevoerd. ‘Wat ons betreft kan het niet zo zijn dat alleen de beoogde zzp-regelgeving controversieel wordt verklaard, terwijl de arbeidsrechtelijke regels voor uitzenden wel worden aangepast. Het is samen uit, samen thuis.’

Onduidelijk wanneer er nieuwe wet- en regelgeving rond zzp komt

Toch is de verwachting dat maatregelen die zzp minder aantrekkelijk maken – zoals een verplichte AOV – er wel zullen komen. Volgens Thierbach verwachten uitzenders die actief zijn in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs - waar een forse toename van zzp’ers is – bovendien dat er wel degelijk (betere) handhaving zal komen voor de inzet van zzp’ers. Probleem is dat het onduidelijk is wanneer er nieuwe wet- en regelgeving rondom zzp komt. En dat maakt ook zzp- bemiddeling niet per se aantrekkelijk, stelt Thierbach. ‘Iedereen in de markt heeft liever wetgeving die duidelijkheid biedt dan onzekerheid.’

‘Hoe dan ook, de groei van zzp hoeft geen probleem te zijn. Je kunt als uitzender ook profiteren van de groei van de zzp-markt, bijvoorbeeld door zelf te kiezen voor zzp-bemiddeling en/of financieel-administratieve dienstverlening voor zzp’ers aan te bieden. Thierbach: ‘De groei van zzp hoeft geen bedreiging voor uitzenders te zijn. Het kan ook een kans zijn.’

Bruno Thierbach, Principal Consultant Mysolution

De groei van ZZP - MysolutionHoe dan ook, de groei van zzp hoeft geen probleem te zijn. Je kunt als uitzender ook profiteren van de groei van de zzp-markt, bijvoorbeeld door zelf te kiezen voor zzp-bemiddeling en/of financieel-administratieve dienstverlening voor zzp’ers aan te bieden. Thierbach: ‘De groei van zzp hoeft geen bedreiging voor uitzenders te zijn. Het kan ook een kans zijn.’

De meest brede ondersteuning van zzp in de software

Uitzenders die ook aan zzp-bemiddeling (willen) doen kiezen voor verschillende concepten, weet Thierbach. ‘Er zijn klanten die worstelen met de vraag ‘hoe kunnen we die schaarse zzp’ers binnenhalen? Vooral in de zorg en het onderwijs is het gevecht om de zzp’er gaande. Zij willen de zzp’ers volledig ontzorgen (en zo aan zich binden). Maar er zijn ook flexbedrijven die alleen de bemiddeling willen doen en vinden dat de zzp’er hen daarvoor een fee moet betalen. En er is niet één concept dat daar bovenuit steekt.’

Verschillende concepten

Ook hier een wisselend beeld dus. Mysolution heeft daarom de eigen software zodanig aangepast dat de meest brede ondersteuning van zzp mogelijk is, legt Thierbach uit. ‘Alle functionaliteiten zitten in de software. Voor klanten die de zzp-dienstverlening beperken tot het inhouden van een marge voor bemiddeling, tot klanten die de hele facturenstroom overnemen en namens de zzp’er de eindklant factureren.’

Nog meer dienstverlening

Mysolution - Wet- en Regelgeving omtrent ZZP

Dat verschil in dienstverlening is er ook als het gaat om het wel of niet voorfinancieren van facturen van zzp’ers, zegt Thierbach. ‘De dienstverlening die uitzenders/zzp-bemiddelaars kiezen staat soms haaks op elkaar. De ene hanteert het principe ‘pay-when-paid’ en betaalt de zzp’er dus pas al hij zelf betaald is door de opdrachtgever. De andere bemiddelaar wil het voor de zzp’er zo aantrekkelijk mogelijk maken; levert de zzp’er vrijdagmiddag zijn urenstaat in, dan staat het geld vrijdagavond of maandagmorgen op zijn of haar rekening.’ Niet alleen faciliteert de software deze opties, Mysolution kijkt ook naar mogelijkheden voor nog meer dienstverlening, zoals het bemiddelen met banken en kredietorganisaties om gemakkelijker financiering (cash flow) voor haar klanten te realiseren.

‘De snelle veranderingen in de flexmarkt en vele wijzigingen in wet- en regelgeving maken het er voor uitzenders niet gemakkelijker op. Als softwareleverancier en partner werken we eraan om onze klanten optimaal te faciliteren en ontzorgen.’

Bruno Thierbach, Principal Consultant Mysolution

Standaard alle opties

Voorheen was een basisondersteuning voor zzp’ers in de software ingebouwd, die via maatwerk voor klanten kon worden aangepast. Onlangs heeft Mysolution de vernieuwde software uitgeleverd die standaard alle bovengenoemde extra functionaliteiten biedt, waarmee tot de meest brede vormen van zzp-dienstverlening mogelijk is.

De snelle veranderingen in de flexmarkt en vele wijzigingen in wet- en regelgeving maken het er voor uitzenders niet gemakkelijker op. Als softwareleverancier en partner werkt Mysolution eraan hen optimaal te faciliteren en ontzorgen. Thierbach: ‘Wij zitten er bovenop, hebben nauw contact met onze klanten over alle actuele wijzigingen in regelgeving en sparren regelmatig met hen.’ En uiteraard bouwen we de laatste wijzigingen weer in nieuwe releases van de software.

WerkersRevolution, de flexkracht kiest contractvorm

Uitzenden zal niet volledig verdwijnen, zelfs niet in Fase A, maar neemt wel af, ten koste van onder meer de groei van zzp. Dat stelde flexstrateeg Wim Davidse tijdens de recente Mysolution Klantendag.

Behoefte van de werkende staat centraal

In zijn presentatie gaf hij aan dat deze trend mede wordt veroorzaakt door de WerkersRevolutie. Dit wil zeggen dat de wensen en behoeften van de werkende centraal staan. Op de krappe arbeidsmarkt bepaalt de werkende meer, en meer de contractvorm waarin hij wil werken.

‘Op de krappe arbeidsmarkt bepaalt de werkende meer, en meer de contractvorm waarin hij wil werken.’

Wim Davidse, Spreker Mysolution Klantendag

Sprekers en sessies - Klantendag 2023 - Wim DavidseUitzenden (Fase A) wordt volgens Davidse met name gekozen door werkenden die op zoek zijn naar een opstap in de arbeidsmarkt, gemakkelijk en snel aan een baan willen komen, willen bijverdienen en variatie zoeken, willen ontdekken wat voor werk zij leuk vinden. Andere werkenden zijn meer op zoek naar zekerheid, autonomie, groei en uitdaging. En dus kiezen zij liever voor een flexcontractvorm dat daarbij past.

Blijf op de hoogte van relevante wet- en regelgeving voor jouw branche. Klik hier voor inzichtelijke informatie over recente ontwikkelingen.

BELANGRIJKE WET- & REGELGEVING >