Mysolution

Automatiseer je salarisadministratie: vijf winstpakkers

Met de laatste release van de loonmodule van Mysolution kunnen salarissen nog sneller en accurater worden verwerkt. En dat is niet alleen goed nieuws voor de grote uitzenders die duizenden salarissen per week verwerken. De loonmodule van Mysolution heeft ook middelgrote flexbedrijven veel te bieden.

Mysolution heeft de module vanaf de eerste versie in 2015 zelfgebouwd en doorontwikkeld. Met als doel om de flexbranche op maat te bedienen met staffing software die nauw aansluit bij de werkprocessen in de salarisadministratie. Het resultaat is een functionele en gebruiksvriendelijke loonapplicatie.

Business Central Mysolution-1

Met de software bepaal je zelf wanneer elke stap in de salarisverwerking wordt uitgevoerd. Zodat je meer grip op de doorlooptijd van betalingen en loonaangiftes krijgt. Benieuwd naar de voordelen van de loonmodule van Mysolution voor jouw organisatie? Lees dan vooral verder en pak vijf quick wins mee!

1. Actuele en rechtmatige loonbetalingen

Conformiteit met wet- en regelgeving is een handelsmerk van de staffing software van Mysolution. Of het nu om nieuwe regels voor flexibele arbeid, gewijzigde belastingtarieven of hogere cao-lonen gaat: de verandering wordt tijdig in de applicatie doorgevoerd. Onze loonmodule helpt je om alleen actuele en rechtmatige lonen te betalen.

Sinds 1 juli 2020 is De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht. Die geeft de partner recht op vijf weken geboorteverlof met behoud van 70% van het salaris. Deze overheidsuitkering wordt door het UVW uitbetaald. De werknemer kan ervoor kiezen om die uitkering via zijn salaris te laten overmaken. De loonmodule van Mysolution is hierop aangepast, zodat je als werkgever de keuze van de werknemer kunt opvolgen.

2. Automatische berekeningen, betalingen en aangiftes

Een salarisstrook is het resultaat van de nodige berekeningen om van bruto naar netto te komen. Neem alleen al de sociale premies en belastingen die met verschillende percentages op verschillende onderdelen van het brutosalaris worden toegepast. Of je jouw flexkrachten nu wekelijks, vierwekelijks of maandelijks uitbetaalt: de loonberekening verwerkt veel data en algoritmen om tot het juiste resultaat te komen. Hoe minder handelingen hierbij nodig zijn, hoe sneller, efficiënter en accurater de salarisverwerking.

De loonmodule van Mysolution heeft maximaal 1 seconde nodig om één salaris te berekenen. Mysolution LoonmoduleVia taakwachtrijen is de planning en uitvoering van deze berekening volledig geautomatiseerd. Je kunt jouw server hiermee ’s nachts aan het werk zetten, zodat je de volgende dag over duizenden correct berekende salarissen beschikt. Op een vergelijkbare manier zijn de loonbetalingen, de loon- en pensioenaangiftes en de jaaropgaves geautomatiseerd.

3. Steekproefsgewijze controles

Bij automatisering gaan snelheid en accuratesse hand in hand. Een computer maakt geen rekenfouten. Desondanks kan een geautomatiseerde salarisadministratie ook niet zonder controles. De kwaliteit van de output is immers nooit hoger dan die van de input. Zo kunnen er bij de handmatige invoer van urenstaten fouten worden gemaakt die de software niet ontdekt.

De loonmodule van Mysolution kan loonberekeningen steekproefsgewijs controleren en rapporteren op afwijkingen van het patroon. Stel de afwijkingen in waarop je wilt controleren en plan de steekproef in. Het resultaat is een rapportage van de steekproef met daarin alle afwijkingen die je wilt weten.

Een steekproefsgewijze controle

Denk aan iemand wiens maandloon op €10.000 is berekend, terwijl dat normaliter €2.000 bedraagt. Die loonberekening komt dan in het controlerapport terecht en vis je op die manier uit de steekproef. Evenals de salarisberekening zelf is ook de controlerapportage via een taakwachtrij geautomatiseerd.

4. Preventieve foutcontroles Mysolution Loonmodule 2022-1

Een loonberekening achteraf controleren is nuttig, maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom investeert Mysolution in preventieve controles bij de handmatige gegevensverwerking in de loonmodule.

Neem als voorbeeld het wettelijk minimumloon. Wanneer de salarisadministratie bij een medewerker een loon invoert dat lager is dan het wettelijk minimum, geeft de applicatie een foutmelding. En dat geldt voor meer vormen van gegevensinvoer waarvan het systeem aan de hand van algemene regels kan bepalen dat gegevens niet kloppen.

5. Transparante salarisstroken

De nieuwe versie van de loonmodule van Mysolution biedt de mogelijkheid om tijdvakloon beter te onderscheiden van bijzonder loon. Het bruto- en nettobedrag van het tijdvakloon varieert alleen met het aantal gewerkte uren. Een bijzonder loon zoals vakantiegeld of de eindejaarsuitkering kan een salarisstrook echter al snel onoverzichtelijk maken.

Om de verdeling van toeslagen, premies en aftrekposten over de verschillende onderdelen van het tijdvakloon en bijzonder loon goed te begrijpen, is nogal wat fiscale kennis en rekenkundig inzicht nodig. Die verdeling kan nu in de loonmodule worden opgesplitst, zodat de medewerker ook bij het bijzonder loon het verschil tussen bruto en netto in één oogopslag kan zien. En dat bespaart jouw intercedenten heel wat telefoontjes over salarisstroken. Met de loonmodule van Mysolution kun je dus transparantere salarisstroken maken en daarmee jouw uitzendkrachten meer inzicht in hun inkomsten bieden.

Lees meer

Benieuwd wat Mysolution voor jouw salarisadministratie kan doen? Plan je demo in!

Plan demo