Uitzendbureau, Flexmarkt, Trends

5 trends voor uitzendbureaus in 2019

Het einde van het jaar is een periode van terugblikken en vooruitkijken. Graag deel ik met jullie vijf verwachtingen rond de ontwikkelingen in de uitzendbranche voor het nieuwe jaar.

1. De krapte op de arbeidsmarkt blijft voorlopig

Veel ondernemers kijken positief naar 2019. Al vlakt de groei iets af, voor de verwachte groei zullen nieuwe mensen aangenomen worden om dit op te vangen. Dat betekent dat de krapte op de arbeidsmarkt niet snel minder wordt. Dat brengt mij bij de eerste verwachting: ik ben positief gestemd, maar we moeten wel realistisch blijven. Niemand weet wanneer het tij keert en als het tij keert, voelt de uitzendbranche dat vaak als eerst. Het is een fragiel evenwicht. Ik verwacht voor 2019 dat we kunnen genieten van positieve tijden! Maar of dat een jaar later ook nog zo is, is een vraagteken. Wat er gebeurt in én tussen landen als Turkije, Rusland en de Verenigde Staten heeft effect op de wereldeconomie. En dus ook op de Nederlandse economie.

2. Een evenwichtige arbeidsmarkt door de juiste opleidingen

De tweede trend voor de uitzendbranche is de focus op opleiden. Met de juiste training en opleiding blijven mensen aan het werk. Soms hoor je de gedachte: “al die arbeidsmigranten verdringen ons”. Maar een recent gezamenlijk onderzoek van het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau wijst uit dat het nauwelijks gebeurt. Arbeidsmigranten doen namelijk voornamelijk werk wat de Nederlanders niet willen doen. In de tuinbouw bijvoorbeeld. Slechts in individuele gevallen of aan de onderkant van de arbeidsmarkt is er enige verdringing. Maar de economie is groter geworden omdat deze nieuwe groep toetreedt, waardoor de verdringing nauwelijks voorkomt. Met als resultaat? Dat bijvoorbeeld de vraag naar hoogopgeleiden sneller groeit dan dat er nieuwe hoogopgeleiden komen, waardoor er geen verdringing is door hoogopgeleiden richting laagopgeleiden. Het is daarom zaak dat we mensen op blijven leiden zodat ze geschikt blijven voor de banen die er zijn.

3. Efficiency als onderscheidend vermogen van uitzendbureaus

Het onderscheidend vermogen van uitzendbureaus wordt in 2019 nog belangrijker. Uitzenden is een commodity geworden, een bulkproduct. Ook in het nieuwe jaar blijft er een sterke focus op efficiency en kostenbesparing. De grotere marges van tien jaar geleden komen definitief niet meer terug en daarom moeten uitzendbureaus verdienen door efficiënter te werken. De grotere uitzendreuzen kunnen nog besparen door de bedrijfsvoering per uitzendmerk te standaardiseren, waardoor er meer tijd over is voor persoonlijke aandacht. Een eenduidige manier van werken voor de gehele organisatie zorgt er ook voor dat medewerkers gemakkelijker te trainen en uitwisselbaar zijn. Gestandaardiseerde bedrijfsprocessen vragen om gestandaardiseerde ondersteuning van software, een volgende stap in of juist de aanjager van efficiënt werken. Vergeet ook de vele mogelijkheden van digitalisering niet; de digitale handtekening, elektronische facturatie en bijvoorbeeld chatbots.  Ook in 2019 blijft het advies: werk zo efficiënt mogelijk.

4. Met automatisering kan je harder op zoek

Automatisering is de vierde trend voor de uitzenders. Omdat de krapte op de arbeidsmarkt blijft bestaan, moeten recruiters en accountmanagers harder op zoek, ook buiten hun database. Nieuwe job marketing platformen als Wonderkind, Ignite, Recruitnow en VONQ laten goed zien waar jouw doelgroep het beste online bereikt kan worden. Ook kan automatisering helpen om minder tijd kwijt te zijn met verloning, urenregistratie, CRM, contractbeheer en de financiële administratie. Stel je eens voor dat al die handelingen in één softwareprogramma te bewerken zijn. Dat scheelt veel dubbel werk, fouten en dus tijd. In 2019 wordt het koppelen van systemen via cloudbased api’s nog gemakkelijker waardoor ook hier een kosten- en tijdsbesparing mogelijk is. Ik verwacht dat uitzendbureaus dankzij automatisering in 2019 minder tijd kwijt zijn met kantoorwerk en efficiënter op zoek kunnen naar kandidaten.

5. Artificial intelligence en de uitzendbranche

Software gaat meedenken met recruiters. Artificial intelligence is niet nieuw binnen de uitzendbranche, maar de toepassing ervan wordt steeds geavanceerder. Bij werving en selectie kan kunstmatige intelligentie ondersteunen door te helpen met selecteren. In de branche wordt steeds meer gekeken naar vaardigheden en minder naar opleiding en ervaring. Zo zie ik dat men steeds vaker online assessmenttools gebruikt. Deze tools testen bijvoorbeeld iemands analytisch vermogen of andere vaardigheden. Dat kan heel nuttig zijn. Een andere toepassing van kunstmatige intelligentie is het selecteren aan de hand van een video-interview. De kandidaat krijgt via de webcam vragen voorgelegd waar hij op reageert waar vervolgens een video van wordt gemaakt. Op basis van de video kan software bepalen of iemand bijvoorbeeld leiderschapsvaardigheden heeft of niet. Ja, dat gaat best ver! Op dit moment zitten dergelijke tools met kunstmatige intelligentie vaak nog in de testfase. Dat zet zich in 2019 zeker voort. Hoe dan ook zal de uitzendbranche steeds meer gebruikmaken van de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie.

Onze blik op 2019 is positief, maar het is ook de aanloop naar uitdagende tijden gepaard met de doorontwikkeling van nieuwe technologieën. Laten we met z’n allen scherp blijven op hoe we nieuwe technologie kunnen adopteren in onze werkprocessen zodat we klaar zijn voor de toekomst.

Door Jan Beekman
Managing Partner Mysolution

Meer weten over de Mysolution uitzendsoftware? Klik op de brochure!FLEX brochure