Uitzendbureau

5 tips: Hoe je uitzendkrachten zo lang mogelijk aan je bindt

De schaarste van arbeidskrachten is ook in de uitzendbranche goed te merken. Uitzendbureaus hebben er veel baat bij goed personeel te binden. Tegelijkertijd is dit voor hen één van hun grootste uitdagingen. Een uitzendbureau heeft immers een andere band met zijn uitzendkrachten dan een werkgever met zijn directe werknemers. Mensen zitten niet in hetzelfde pand en er is minder contact. Vaak is de duur van een contract onzeker en kortdurend. Hoe kan je deze krachten toch voor langere tijd aan je binden?

Daar komt nog bij dat er ook komend jaar sprake is van een werknemersmarkt. Goed personeel is moeilijk te vinden en dat weet de uitzendbranche als geen ander. Uit de uitzendmonitor van ABU, de bond van uitzenders, blijkt dat 95% van de uitzenders merkt dat de arbeidsmarkt snel krapper wordt. Zestig procent wil uitzendkrachten langer aan zich binden. Het kost ook meer tijd om een nieuw persoon te werven en in te schrijven, dan wanneer je iemand uit de vertrouwde poule kan benaderen. Hoe bind je als uitzender vertrouwde arbeidskrachten aan je? Deze blog geeft 5 tips.

Het binden en boeien van goed personeel

Om personeel langer bij je te houden, moet je hen binden en boeien. Binden gaat over de gevoelsmatige band die werknemers met de organisatie hebben. Boeien is de mate waarin werknemers het werk als een belangrijk aspect van het leven ervaren. Uitzendbureaus kunnen hier wel degelijk invloed op uitoefenen, ook al werkt de persoon niet direct voor hen.

Tip 1: Zorg voor een goed imago van jouw uitzendbureau

Wanneer medewerkers het imago van jouw uitzendbureau als positief ervaren, voelen zij zich er meer verbonden mee. Het imago van jouw uitzendbureau richting werknemers, oftewel Employer Branding is dus niet alleen belangrijk voor het binnenhalen van nieuwe werknemers. Het draagt ook bij aan het behoud van je huidige medewerkers, dus maak het employer brand dat je communiceert ook waar. Tegenwoordig vliegen de reviews en referenties je om de oren. Ook uitzendbureaus worden online massaal beoordeeld. Hoe je als uitzendbureau ‘scoort’, kan van invloed zijn op de keus van iemand om specifiek met jouw bureau samen te werken. En vergeet ook de gesprekken in de kroeg niet. We zijn nu eenmaal enorm gevoelig voor de mening van een ander.

Tip 2: Zorg voor contact met collega’s van hetzelfde uitzendbureau

Zorg voor contact met collega’s van hetzelfde uitzendbureauUit onderzoek blijkt dat wie meer contact heeft met collega’s zich meer gewaardeerd voelt. Waardering is een belangrijke factor in de band met de medewerker. Voor uitzenders is het zaak om uitzendkrachten mogelijkheden te bieden om contact te hebben met collega’s van hetzelfde uitzendbureau. Organiseer bijvoorbeeld een maandelijkse borrel of een gezellige ontbijtsessie om het onderlinge contact te stimuleren. Dit soort contactmomenten kan je als bureau ook gebruiken om op minder formele wijze te polsen wat er speelt.

Tip 3: Geef medewerkers het gevoel dat hun werk ergens aan bijdraagt

Het helpt de binding wanneer de medewerker het idee heeft dat zijn of haar werk écht bijdraagt aan de organisatie. Wanneer medewerkers hun taak als belangrijk ervaren, verhoogt dat de intrinsieke motivatie om het werk te doen. Natuurlijk heeft het bedrijf zelf hier een grote verantwoordelijkheid in, maar ook in het voortraject moet je als uitzendbureau duidelijk zijn over de uit te voeren opdracht of te vervullen functie. Check bij de werkgever, waar de uitzendkracht zal starten, of er voldoende duidelijkheid is gegeven. En vraag ook gedurende de samenwerking met de medewerker regelmatig of de verwachtingen helder zijn. Zo heeft iemand het idee dat hij onderdeel is van een groter geheel en dat zijn tijd en energie van toegevoegde waarde is, ook al is het maar voor een dag of een week.

Tip 4: Een goede onboarding speelt in op de menselijke behoefte

Medewerkers die op een goede wijze ‘landen’ in een organisatie zijn sneller productief, voelen zich meer betrokken én vertrekken minder snel. Zo telt dat bij vaste medewerkers, maar ook voor flexwerkers. Een goede onboarding speelt in op de menselijke behoefte om erbij te horen, zo schrijft recruiter Tamara Rood. Ook hier ligt een groot gedeelte van de verantwoordelijkheid bij het bedrijf zelf. En toch kan je als bureau hier een positieve draai aan geven.

Onboarding in de uitzendbranche gaat over praktische zaken zoals werkplek, toegangspasjes en computer. Maar neem ook de bedrijfscultuur hierin mee. Uitzendwerkers vinden het fijn als ze op hun eerste dag goed opgevangen worden en duidelijkheid krijgen over hun rol en de bijbehorende verwachtingen. Ook helpt het als de basisregels en gewoonten van een bedrijf worden overgedragen. Heerst er een informele of een formele cultuur? Wat zijn de gewoontes rond de lunch? Zo voorkom je dat de medewerker ongelukkigerwijs om 12 uur gaat lunchen terwijl de rest om half één pas aanschuift.

Een goede onboarding speelt in op de menselijke behoefteUitzendbureaus kunnen in hun langer durende relaties met bedrijven een betere onboarding organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een onboarding sheet per werkgever met de belangrijkste informatie. Het kost even tijd om het op te stellen, maar daarna kan je het uitdelen aan elke uitzendkracht die bij het bedrijf gaat werken. Ze beginnen zo goed voorbereid aan hun nieuwe opdracht.

Tip 5: Ga voor een duurzame samenwerking tussen bedrijf en bureau

Een langdurige, meeromvattende samenwerking waarbij goed gekeken wordt naar het wederzijds belang, kan in de praktijk heel goed uitpakken. Dat bewijst procesadviseur Custo & Partners in de tuinderssector. Zo kon tomatenkweker De Bakker Westland 16% besparen op de totale arbeidskosten. Er was een groot verloop van uitzendkrachten te zien en de kweker werkte met twee uitzendbureaus om de uren ingevuld te krijgen. Niet overzichtelijk en niet efficiënt.

De kweker zag dat het uitzendpersoneel niet zo betrokken was, vaak uitviel en weinig zelfoplossend vermogen liet zien. In goed overleg tussen het uitzendbureau, de procesadviseur en de teler werd er een ander beloningssysteem opgezet. Concreet betekent het: als een uitzendkracht meer en kwalitatief beter werk doet, minder verzuimt en ook zijn werkplek netjes houdt, krijgt hij een hoger uurloon. Dat motiveerde de uitzendkrachten en leidde tot een hogere productiviteit en lagere kosten. Waar dat vooral door kwam? De uitzendkracht wist beter wat er van hem verwacht werd, hoe dat bijdroeg aan het doel van de organisatie én aan zijn eigen beloning.

15 krachten doen het werk van 18

Bij kweker De Bakker Westland betekent het concreet dat er dit jaar vijftien in plaats van achttien mensen in de kas werken. Heeft het uitzendbureau dus minder werk? Nee, want de 15 man komen nu allemaal van hetzelfde uitzendbureau; het uitzendbureau dat bereid was om energie en tijd te steken in een duurzame samenwerking. De kweker is tevreden, de arbeidskrachten ook. Zo zijn alle relaties duurzamer en positiever. "Je werkt continu samen om het arbeidsproces te optimaliseren in kwaliteit en kwantiteit. In de praktijk zie je dan ook dat het uitzendbureau veel meer betrokken is bij het proces. Wij zien het bureau een aantal keer in de week bij de teler langsgaan. Arbeidsbegeleiding, motivatie en sturing is hierin een vanzelfsprekendheid geworden. Deze positieve verbondenheid is dan ook het geheim van de smid, ofwel het geheim voor het succes", vindt procesadviseur Verwoerd van Custo & Partners.

Wie in 2019 succesvol wil zijn als uitzendbureau, kan met deze tips aan de slag om zijn of haar personeel zo lang mogelijk aan zich te binden.