stylistic-element-wave
2023-Mysolution-Academy_MSF

Opleiding Facturatie

Mail naar academy@mysolution.nl voor de mogelijkheden.

Voor: Users
Software: MSF
Plaats: Mysolution, Houten 📍
Prijs:
299,-

Wil je alles weten over facturatie-instellingen, hoe je facturen corrigeert en termijnfacturen aanmaakt? Dan is dit dé opleiding voor jou.

 

Mysolution Academy

Opleiding Facturatie

De kandidaten hebben uren gewerkt en geschreven, de werving & selectie fee’s zijn opgevoerd en het is klaar om alle deze input te verwerken. Hoe gaat dit in zijn werk, welke instellingen zijn hier verder mee gemoeid en hoe verwerk je een correctie als de factuur toch niet juist blijkt te zijn?


Inhoud van de opleiding

Gespecialiseerde oplossing Mysolution

Facturatie instellingen De facturatie werkt op basis van algemene instellingen binnen Mysolution en klant of zelfs project specifieke instellingen.

Verloning Mysolution

Urenfacturen Kandidaten werken uren. Er is met de klant een afspraak gemaakt over een tarief per gewerkt uur. De uren worden ingediend en verwerkt en vervolgens gefactureerd. Dat moeten we urenfacturen.

Plannen Mysolution

Termijnfacturatie Wanneer er een vast bedrag afgesproken is om te factureren dat verdeeld moet worden over meerdere periodes of bijvoorbeeld een abonnementsvorm kan dat gedaan worden via een termijnfactuur.

document_check_icon_mysolution

Crediteren / corrigeren Soms moet er een factuur gecorrigeerd en/of gecrediteerd worden. Daarbij is het belangrijk dat de uit te voeren stappen in een bepaalde volgorde uitgevoerd worden zodat de credit- en vervangende facturen juist zijn.

"Na het volgen van deze opleiding, weet je alles over facturatie-instellingen, hoe je facturen corrigeert en termijnfacturen aanmaakt."Opleiding Facturatie

Mysolution Advanced

Mail naar academy@mysolution.nl voor de mogelijkheden.

Voor: Users

Plaats: Mysolution, Houten 📍

Prijs: € 299,-

 

Trainingen Software Mysolution