stylistic-element-wave
2023-Mysolution-Academy_MSF

Opleiding Inlenersbeloning

Dinsdag 12 november 2024

Voor: Key-users
Software: MSF
Plaats: Mysolution, Houten 📍
Tijd: 09.00 uur - 12.30 uur (incl. een verzorgde lunch na de opleiding)
Prijs:
299,-

Hoe pas je de inlenersbeloning toe in onze software? We nemen je mee in waar je op moet letten in het toepassen van de inlenersbeloning in onze software.

Inschrijven

Mysolution Academy

Opleiding Inlenersbeloning

Inlenersbeloning is een term die voorkomt in de cao voor uitzendkrachten (Artikel 16. Inlenersbeloning). De inlenersbeloning is erop gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener, die dezelfde werkzaamheden uitvoeren, en volgens de cao van de inlener worden betaald.


Inhoud van de opleiding

document_check_icon

Cao's en loontabellen De facturatie werkt op basis van algemene instellingen binnen Mysolution en klant of zelfs project specifieke instellingen.

Verloning Mysolution

Toeslagen Er zijn cao’s die stellen dat bij onregelmatige uren en overwerk er een toeslag uitbetaald moet worden.

Dashboards Mysolution Software

Periodieken Er zijn cao’s waarin staat dat medewerkers bij goed functioneren periodiek een verhoging in salaris moeten krijgen door naar de volgende trap in de schaal te gaan.

Plannen Mysolution

Eenmalige uitkeringen Soms is er sprake van een eenmalige vergoeding, een declaratie of moet er een mutatie doorgevoerd worden in het loondagboek.

Gespecialiseerde oplossing Mysolution

Automatisme Wanneer er sprake is van een vaste uitkering van een andere werksoort bij gewerkte uren hoeft dit niet handmatig verwerkt te worden.Opleiding Inlenersbeloning

Mysolution Gold

Beschikbare data: Dinsdag 12 november 2024

Voor: Users

Plaats: Mysolution, Houten 📍

Tijd: 09.00 uur - 12.30 uur (incl. verzorgde lunch na de opleiding)

Prijs: € 299,-

Trainingen - Frontoffice - Midoffice - Backoffice4-1