stylistic-element-wave
2023-Mysolution-Academy_MSF

Opleiding Business
Central Beheer

Dinsdag 21 mei 2024

Voor: Key-users & systeembeheerders
Software: MSF
Plaats
Mysolution, Houten 📍
Tijd: Dinsdag 21 mei, 13.00 - 16.30 uur (incl. een verzorgde lunch voor de opleiding)
Prijs: € 299,-

Ben jij nieuw met het beheer van Business Central? Dan is dit dé opleiding voor jou.

Inschrijven

Mysolution Academy

Opleiding Business Central beheer

Om ervoor te zorgen dat iedereen goed zijn werk kan uitvoeren, moet er ook een bepaalde mate van beheer uitgevoerd worden binnen Mysolution. Zo moeten onder andere automatische processen op het juiste moment uitgevoerd worden, medewerkers de juiste rechten krijgen, zodat ze hun werkzaamheden uit kunnen voeren en moeten gegevens gesynchroniseerd (blijven) worden.


Inhoud van de opleiding

Gespecialiseerde oplossing Mysolution

Taakwachtrijen Automatische processen binnen Business Central lopen via de taakwachtrij-posten. Wat kan er allemaal geautomatiseerd worden via een taakwachtrijpost en hoe zorg je ervoor dat deze processen op het gewenste tijdstip uitgevoerd worden?

Portal Mysolution

Synchronisatie Het invoeren van gegevens van contacten, projecten, resources en contracten gaat via het centrale bedrijf naar: autorisaties en profielen, vestigingen en afdelingen & wijzigingslog.

document_check_icon

Vestigingen en afdelingen Vestigingen en afdelingen worden gebruikt om o.a. klanten, projecten en resources te onder-scheiden. Dit kan ook gebruikt worden als extra variatie in het toekennen van je autorisaties en workflowtaken.

Dashboards Mysolution Software

Wijzigingslog In Business Central kan ingesteld worden dat doorgevoerde wijzigingen gelogd worden zodat, bij bijvoorbeeld foutmeldingen en controles, te achterhalen is wanneer en door wie bepaalde gegevens gewijzigd zijn.

Gespecialiseerde oplossing Mysolution

Autorisaties en profielen Niet elke gebruiker mag alles doen en zien in Business Central. Dit wordt afgevangen met het inrichten van de autorisaties en profielen.

 


Opleiding Business Central Beheer

Mysolution Gold

Beschikbare data: Dinsdag 21 mei 2024

Voor: Key-users & systeembeheerders

Plaats: Mysolution, Houten 📍

Tijd: 21 mei 2024, 13.00 uur - 16.30 uur (incl. verzorgde lunch voor de opleiding)

Prijs: € 299,-

Trainingen - Frontoffice - Midoffice - Backoffice4-1