Portal leidt geregistreerde kandidaat direct door naar de gedetailleerde cursus- of evenementenpagina.

Je kan nu instellen dat de kandidaat na registratie direct teruggaat naar de detailpagina van de cursus of het evenement. MSR-830 | Feb 2024

Voor wie is deze feature

Stel deze nieuwe mogelijkheden in, wanneer je gebruikmaakt van onze cursus- of evenementregistratie op de kandidatenportal.

Voordelen van deze feature

  • Verhoog de kandidaat ervaring door de gebruiker terug te leiden naar de relevante pagina

Werking

Bij het gebruik van de cursus- en evenementenfunctionaliteit kunnen kandidaten zich registreren op de kandidaatportal. Voorheen bleven ze na registratie op de registratiedetailpagina staan. Nu kun je instellen dat ze na registratie direct teruggaan naar de detailpagina van de cursus of het evenement.

Setup

Hiervoor dien je een kleine aanpassing te doen in de Portal controller functionaliteit.
Voeg het nieuwe veld 'Show card after registration' toe aan de permissieset/machtingen op het object portalcontroller. Daarnaast dien je het veld ook toe te voegen aan de paginalay-out SFCourseController Layout en SFEventController Layout.

Activeer vervolgens dit veld op de betreffende cursus en evenement controller en ververs de configuratie van de kandidaatportal. 

Feature Implementatie Tijd Model (FIT Model)

  • Snelle Implementatie (1-3 uur)


🔗
Hier vind je de belangrijkste features uit de Februari Release 2024