Functionaliteiten Matchlijsten zijn uitgebreid

Vanaf nu kun je specifieke matchstappen inrichten en hebben we het vastleggen van matchstappen uitgebreid. MSR-878 | Mei 2024

 
Voor wie is deze feature bedoeld?
Deze feature is ontwikkeld voor iedereen die de functionaliteit Matchlijsten gebruikt.
 
Voordelen voor jou als gebruiker
  • Het matchproces is nog beter af te stemmen op de wensen van jouw organisatie.
 
Uitleg van deze nieuwe feature
We hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd aan de Matchlijst functionaliteit. Je kunt nu in een Matchstap direct een communicatiestatus en/of een matchstatus wijzigen. Via de appstarter ga je naar de Matchlijst-stap instellingen en maak je een nieuwe stap aan. 
  1. Als je alleen een communicatiestatus wilt wijzigen met je stap, kies dan bij 'Actie' voor 'Wijzig Status' en geef bij 'Nieuwe communicatiestatus' de gewenste status aan. 
  2. Als je alleen een matchstatus wilt omzetten, kies je bij 'Actie' voor 'Wijzig matchstatus' en bij 'Nieuwe match-status' de gewenste matchstatus. 
  3. In beide varianten kun je ook de andere status wijzigen, door dan zowel bij 'Nieuwe match-status' als de 'Nieuwe communicatiestatus' de gewenste statussen aan te geven.
Je kunt ook een Matchstap terugdraaien. Hiervoor dien je in het object Matchlijst-stap instelling op het veld 'Actie' de waarde 'Reverse Last Step' toe te voegen. Let op dat je de API waarde exact overneemt, je kunt wel een ander label toevoegen. Vervolgens ga je via de appstarter naar Matchlijst-stap instellingen en maak je een nieuwe stap aan. Bij Actie kies je voor 'Reverse Last Step'. Indien er bij een Match een stap is aangemaakt, kun je deze vervolgens met deze actie terugdraaien.  
De communicatiestatus wordt nu ook overgenomen als er een Match-stap record wordt aangemaakt. Hiervoor zijn de 'Van communicatiestatus' en 'Naar communicatiestatus' velden toegevoegd aan de matchstap. Voeg deze velden ook toe aan de gebruikers machtiging op het object Match-stap en zet de betreffende velden op de paginalay-out van het object Match-stap.
Tot slot worden nu ook matchstap-records aangemaakt als er een persoon wordt toegevoegd aan een Matchlijst. In deze match-stap zijn de velden 'Van communicatiestatus' en 'Van matchstatus' leeg. Of de velden  'Naar communicatiestatus' en 'Naar matchstatus' een waarde hebben, hangt af of voor deze velden een standaard waarde in de betreffende keuzevelden in het object Match is ingesteld.
 
Set-up
Zoals in de uitleg ook al beschreven staat: voeg de velden 'Van communicatiestatus' en 'Naar communicatiestatus' toe  aan de matchstap. Voeg deze velden ook toe aan de gebruikersmachtiging op het object Match-stap en zet de betreffende velden op de pagina lay-out van het object Match-stap.
 
 Feature Implementatie Tijd (FIT)
  • Zeer eenvoudige implementatie: minder dan 30 minuten.
 

🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Mei Release 2024