Evenement- en cursusregistratie | Video

Naast cursussen kun je nu ook evenementen beheren in MSR. Publiceer evenementen op de kandidaatportal en laat kandidaten zich via de portal voor evenementen registreren. MSR-656 | Nov 2023

 
In deze feature hebben we het mogelijk gemaakt om naast cursussen ook evenementen in MSR vast te leggen, evenementen op de kandidaat portal te publiceren en om kandidaten op een evenement te registeren via de portal. Tevens hebben we de optimalisaties doorgevoerd op de bestaande cursus functionaliteit die ook direct beschikbaar zijn  voor evenementen.
Wat kun je nu met cursussen en evenementen?
  1. Toewijzen van cursussen aan kandidaten. Kandidaten kunnen hiermee ook meerdere cursussen hebben. Op de portal ziet de kandidaat dan alleen de cursussen die voor hem van toepassing zijn.
  2. Toewijzen van cursussen/evenementen aan een specifiek business label. Hiermee kun je cursussen/evenementen tonen op gescheiden portalen. Kandidaten die gekoppeld zijn aan betreffende business label zien dan alleen desbetreffende cursussen/evenementen. De business label is een bestaande functionaliteit.
  3. Vastleggen van een bestand op een cursus/evenement in MSR zodat deze zichtbaar is voor de kandidaat op de portal. Dit document kan meer info over de cursus/evenement bevatten.
  4. Vastleggen van een soort banner (HTML opmaak) op een cursus/evenement zodat deze zichtbaar is voor de kandidaat op de portal voor betreffende cursus.
1. Cursussen toewijzen aan kandidaat 
Door het kiezen van een waarde uit veld Cursuscategoriefilter bepaal je welke cursussen van welke categorieën de kandidaat mag inzien. Dit moet dan overeenkomen met de waarde van het veld Categorie in het object Cursus. Tevens hebben we hetzelfde veld op de portalcontroller gemaakt zodat je per controller (dus per tegel op de portal) kunt bepalen welke categorieën en de daarbij behorende cursussen er getoond mogen worden. Een voorbeeld van een aantal inrichtingsmogelijkheden en het resulterende gedrag op de portal: 

Categorie Cursus Categoriefilter Kandidaat Categoriefilter Portalcontroller Resultaat
gevuld leeg leeg Omdat op kandidaat en portalcontroller geen filters staan ingesteld, is de cursus voor iedere kandidaat zichtbaar.
gevuld gevuld leeg Kandidaat ziet alle categorieën en alleen voor de categorieën waar de kandidaat een filter voor heeft, ziet de kandidaat betreffende cursussen. Alle andere cursussen worden niet getoond.
gevuld gevuld gevuld Kandidaat ziet op betreffende portal menu-item alleen de ingestelde categorieën en alleen voor de categorieën waar de kandidaat een filter voor heeft ziet de kandidaat betreffende cursussen. Alle andere categorieën en cursussen worden niet getoond.
leeg gevuld gevuld Kandidaat ziet op betreffende portal menu-item alleen de ingestelde categorieën en ziet alleen de cursussen waar de kandidaat een categoriefilter voor heeft. Alle andere cursussen worden niet getoond.
leeg leeg gevuld Kandidaat ziet op betreffende portal menu-item alleen de ingestelde categorieën en alle bijbehorende cursussen van die categorie. Alle andere categorieën worden niet getoond.
leeg leeg leeg Kandidaat ziet alle gepubliceerde cursussen.


2. Cursussen en evenementen toewijzen aan business label

Door middel van het vullen van het veld label op het object Contact koppel je het business label. Dit label samen met waarde in veld label en op object Cursus of Evenement bepalen de toewijzing van cursussen aan een specifiek label. Kandidaten met een standaardlabel A zien dan op de portal welke opgenomen is in het businesslabel de cursussen of evenementen van label A. In het object Business Label wordt ook aangegeven welk Portal domain voor dat label wordt gebruikt. En vanuit de Portal Domain Menu item kun je hiervoor dezelfde of specifieke controllers opzetten.

 
3. Bestand vastleggen op cursus en evenement
In MSR kunnen we nu ook een bestand uploaden bij een cursus of evenement. Er kunnen ook meerdere bestanden ge-upload worden, maar op de portal wordt alleen de meest recente getoond.
 
4. HTML tekst vastleggen op cursus en evenement
Op veld 'Omschrijving' kunnen we nu ook tekst met opmaak vastleggen welke met opmaak op de portal wordt getoond, Dit wordt altijd bovenaan getoond, ongeacht de positie in de portalcontrollervelden.
 

Setup
Om deze feature in gebruik te nemen, dien je een aantal stappen te ondernemen. Lees dit document met de instructie.

 

🔗 Hier vind je alle features uit de November Release 2023.