Digitaal goedkeuren van documenten via MSR portals

Vanaf nu kunnen kandidaten en contactpersonen digitale documenten vanuit het kandidaat- en klantportal goedkeuren. MSR-368, MSR-846, MSR-900 | mei 2024

 Voor wie is deze feature interessant?

Dit is relevant voor klanten die gebruikmaken van digitale ondertekening van documenten (CM Sign).

 

De voordelen op een rij:

  • Te ondertekenen documenten worden zichtbaar in kandidaat- en klantportals
  • Goedkeuring van documenten vindt plaats op de beveiligde omgeving van onze portals
  • Beveiliging van de portal is uit te breiden met met Multifactor authentication (MFA)
  • MSR stuurt zelf de uitnodigingsmails en herinneringsmails t.b.v. ondertekenen
  • De e-mail functionaliteit werkt ook samen met Business Labels
  • De e-mail sjablonen zijn volledig gepersonaliseerd op te stellen met mailsjablonen
Werking

Met behulp van CM Sign kunnen kandidaten, contactpersonen en gebruikers documenten digitaal ondertekenen. Het is nu ook mogelijk om dit vanuit de kandidaat- en klantportal te laten doen. De manier waarop het aanbieden ter ondertekening vanuit MSR gebeurt, blijft hetzelfde.

Kandidaten en contactpersonen ontvangen nu uitnodigingsmails rechtstreeks vanuit MSR, in plaats van vanuit CM Sign.

Het document dat moet worden ondertekend, is alleen zichtbaar op de portal als de kandidaat of contactpersoon degene is die als eerste moet ondertekenen. Nadat het document is ondertekend, wordt het verplaatst naar de reguliere documententegel.

Na een instelbaar aantal dagen krijgen kandidaten en contactpersonen herinneringsmails als het document nog niet ondertekend is.

De ondertekening verloopt automatisch na een bepaald aantal dagen, standaard is dit ingesteld op 30 dagen. Als de deadline verstreken is, zal het document uit de portal verdwijnen. Het is belangrijk om in MSR de nodige opvolging te geven aan deze verlopen ondertekeningen.

Set-up

Lees verder in de bijlage hoe je deze feature kunt configureren.

Feature Implementatie Tijd (FIT)
  • Snelle implementatie (1-3 uur): Eenvoudige, snel te implementeren feature.


🔗 Hier vind je de belangrijkste features uit de Mei Release 2024