Verbetering filtering Zoek Personen Acties

Toon/verberg Zoek Personen actieknoppen nu automatisch op basis van je geselecteerde personen MSR-843 | mei 2024


Voor wie is deze feature bedoeld?

Deze feature is ontwikkeld voor klanten die gebruikmaken van zelfgedefinieerde actieknoppen in Zoek Personen.
 
Voordelen voor jou als gebruiker
  • Toon of verberg een Zoek Personen actieknop nu automatisch op basis van de geselecteerde personen.
  
Uitleg van deze nieuwe feature
In de vorige release hebben wij het mogelijk gemaakt om voor Zoek Personen zelf actieknoppen te definiëren. Daarvoor hebben we nu een verbetering in de code toegevoegd. Hierdoor worden de actieknoppen automatisch wel of niet getoond afhankelijk van recordtype, kandidaatstatus en contactpersoonstatus in combinatie met meervoudige selectie.
 
Set-up
Geen set-up benodigd.
 

🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Mei Release 2024