Uitbreiding componenten in flows en Experience Cloud Portal

Meerdere componenten beschikbaar om op te nemen in flows en de Experience Cloud. MSR-731, 736, 785, 791 | Nov 2023

We hebben meerdere componenten beschikbaar gemaakt om op te nemen in flows en de Experience Cloud

Skill bord
Je kunt dit component gebruiken in schermflows door het 'Skill Board Matrix' component in een scherm te zetten. Dit component verwacht een Record Id. Dit kan een record Id zijn van een kandidaat of van een vacature.
 
Loon stap binnen plaatsingswizard
In de plaatsingswizard heb je een stap waar je lonen kunt invoeren en CAO inschaling kunt doen. In deze release leveren we deze stap uit voor schermstromen, waardoor je zelf de plaatsingswizard helemaal in stromen kunt bouwen. Dit component heet 'Placement Wizard Wages'. De input die dit component verwacht zijn:
 • CAO Code - De code van de desbetreffende CAO
 • Person Id - Het Id van de kandidaat
 • Start Date - De startdatum van de plaatsing
Dit component geeft een output terug, waarin een paar variabele/outputs zitten:
 • functionObject - Functie
 • wageTable - Loontabel
 • scale - Schaal
 • Step - Stap
 • wageDeterminiation - Loonbepaling
 • wageApply - Toegepast loon
 • wageRaise - Loontoeslag

Account hiërarchie
Get Collection of Accounts. Dit APEX component is beschikbaar om van een bepaald account de account hiërarchie op te halen en deze in een collectie variabelen te plaatsten. Hierbij zijn twee parameters verplicht: 'Account Id' en 'Only current and Child Accounts'. Met de waarde True worden alleen de accounts en onderliggende accounts opgehaald, met False de volledige structuur, inclusief bovenliggende accounts met mogelijk ook weer subaccounts vertakkingen. 


Checklist

Je kunt nu de checklist ook tonen in een schermflow, om eenvoudig documenten toe te voegen vanuit een geautomatiseerd proces. Sleep daarvoor het component Checklist naar een scherm. Je hebt één parameter recordId, hiermee kun je het id van een Persoon, Plaatsing, Arbeidscontract of Sollicitatie meegeven om daarmee de bestaande checklist op te halen en nieuwe documenten toe te voegen aan de checklist.


Ondersteuning fasen in schermflows
Sinds kort is is het mogelijk om binnen een schermflow in Salesforce meerdere fasen variabele op te zetten. Met behulp van deze variabelen is het nu mogelijk om de voortgang van de verschillende fasen of stappen weer te geven op de opéénvolgende schermen in een schermflow. Het resultaat is dat je als gebruiker geleid wordt in de verschillende schermen en precies ziet waar je zit in het proces. Wij hebben nu het schermcomponent Flow Progress Bar toegevoegd, met de volgende parameters:
 • Current stage: bepaal met een toewijzing welke van de fase-variabelen de huidige fase is.
 • Active stages: de collectie van fasen.
 • Type: de vormgeving van de voortgangsbalk. Je hebt hierbij de keuze uit 'base' (broodkruimel) of 'path' (weergave als traject).

Navigeren naar aangemaakt record
Indien er in een schermflow een record wordt aangemaakt, kun je een component opnemen om direct naar dit aangemaakte record te navigeren. Elk record aanmaak component wijst automatisch een recordId variabele toe, je kunt deze eventueel ook zelf instellen. Plaats vervolgens het NavigateToRecord component op het canvase, en specificeer de volgende parameters:

 • Action Target: Waarde _self (open in huidig scherm) of _blank (open in nieuw tab). De standaard instelling is _self als deze parameter leeg blijft
 • Record Id: de id toewijzing van de aanmaken record actie.
Experience Cloud
We hebben het component op de plaatsingdetail ook toegevoegd voor de Experience Cloud portalen. Dit component heet 'Placement Payment Info' en verwacht het Id van de plaatsingdetail. Deze kan je dus op een plaatsingdetail zetten. Tot slot is het nu ook mogelijk de checkist op de persoon beschikbaar te maken in een Experience Cloud portal. Sleep het component Checklist community op de portal. Zorg ervoor dat de portal gebruikers toegang hebben tot de APEX klasse msf.ChecklistCommunityController.