Talentpool wordt Matchlist | Video

Ontdek Matchlist: voorheen Talentpool, nu krachtiger dan ooit. Pas statussen aan, definieer stappen, en beheer moeiteloos matchvoortgang. Neem controle met Matchlist, jouw sleutel tot efficiënt management. MSR-341 | Nov 2023

 
 
Functionaliteit flink uitgebreid
De functionaliteit van Talentpool is flink aangepast. Naast een andere naam, is ook de functionaliteit flink uitgebreid. Hiermee ondersteunen we het matchingsproces door middel van statussen, kun je zelf stappen en acties definiëren met behulp van flows en worden de statusovergangen gelogd.  
Matchstatus
De Talentpool is hernoemd naar Matchlist en de Talentpoolleden naar Matches. De reden van deze naamswijziging is dat dit nu beter aansluit bij de achterliggende functionaliteit. Op de Matchlist van het type vacature-introductie worden kandidaten gematched en op het type kandidaatintroductie worden contactpersonen van organisaties gematched. Vanuit deze lijsten ga je vervolgens actie ondernemen (mailen of juist niet benaderen) en kun je met een status de voortgang van elke individuele match bepalen. Wij hebben hiervoor de matchstatus geïntroduceerd, die initieel de waarden Match, Gekwalificeerd, Afgewezen en Shortlist heeft gekregen.
Uiteraard kun je deze zelf aanpassen en uitbreiden naar eigen inzicht zodat dit aansluit bij het proces in jouw organisatie. De bestaande status is hernoemd naar communicatiestatus, om zo een beter onderscheid te maken tussen de twee status velden.
 Matchstappen definiëren
Om acties in het matchproces te kunnen opzetten, is het mogelijk om zelf matchstappen te definiëren. De bestaande actieknoppen van de Talentpool zijn al voor je geconverteerd. Je kunt daarbij nieuwe acties toevoegen die je met behulp van schermflows uitvoert. Je kunt deze acties zichtbaar maken afhankelijk van de huidige matchstatus, communicatiestatus en recordtype.
Acties en doorlooptijden
Om meer inzicht te krijgen in acties en doorlooptijden, wordt elke actie die je uitvoert vanuit de Matchlist gelogd. Hierin zie je de vanaf matchstatus, naar welke matchstatus, de statusdatum, maar ook de gerelateerde gegevens als Account, Team, Teamgroep en Business label. Ook wordt de Matchlijst gekoppeld aan de sollicitatie als deze vanaf de Matchlist wordt aangemaakt.
 

Setup 
Om deze feature in gebruik te nemen, dien je een aantal stappen te ondernemen. Lees dit document met de instructie.

 
🔗 Hier vind je alle features uit de November Release 2023.