Ondersteuning grotere CV documenten in de MSR API's

Wil je bij een maatwerk website integratie gebruik maken van grotere CV bestanden? Je kunt nu ook CV bestanden tot een maximum van 20 MB uploaden. MSR-817 | Feb 2024

In de vorige release hebben we al een aanpassing gemaakt zodat ook grotere CV documenten (tot een maximum van 20 MB) kunnen worden verwerkt in MSR.
We hebben nu ook de laatste 2 API's aangepast. Hierbij wordt uitgegaan van een aparte aanroep van de ContentVersion API (dit is een standaard Salesforce API), waarbij je een bestandsnaam, bestandstype en inhoud (Base64) aanbiedt. 

De aanroep ziet er dan zo uit:
/data/v52.0/sobjects/ContentVersion met content:
{"Title": "CV", "PathOnClient": "<<bestandsnaam>>", "ContentLocation": "S", "OwnerId": "<<ID of the API user>>", "VersionData": "<<BASE64 waarde van het document>>"}
Het resultaat van deze call is een ID van een contentversion record, die je vervolgens kunt opnemen in een van onderstaande calls:
  1. In de /apexrest/msf/api/document/parse/{contactid} API, kun je een CV document direct parsen voor de betreffende kandidaat. In de body geef je de bestandnaam op in de parameter 'filename' en in de parameter 'content' een base64 waarde van het document. Je kunt ook beide parameters leeglaten en met de parameter 'contentversionid' de ID van het eerder aangemaakte contentversion record meesturen.
  2. In de /apexrest/msf/api/job/ParseCv?setApiName=default (of een andere job application controller naam) kun je het resultaat van de pre-parse verwerken in een eigen maatwerk sollicitatie formulier op de vacature omgeving van de klantorganisatie. Deze API call kent geen aparte parameters, dus dien je de ID van het aangemaakte contentversion record in de body te plaatsten. Is dit meer dan 18 karakters, wordt aangenomen dat dit een BASE64 waarde betreft.

Deze API's worden alleen gebruikt in maatwerk, maak je gebruik van het sollicitatieformulier op de kandidaatportal, zijn bovenstaande aanvullingen niet van toepassing.


🔗 Hier vind je de belangrijkste features uit de Februari Release 2024