Mogelijkheid matchen op Duitse Jobfeed vacatures in Textkernel Search & Match

Match nu Duitse kandidaten op Duitse Jobfeed vacatures met Textkernel Search & Match voor onze klanten in Duitsland. MSR-719 | Nov 2023

Textkernel Search & Match
We hebben het voor de Duitse Textkernel Search & Match klanten mogelijk gemaakt om kandidaten te match op de Duitse Jobfeed vacatures.

Wil je gebruik maken van deze functionaliteit? Neem dan contact op met je Customer Success Manager om deze optie toe te voegen aan je contract.


🔗 Hier vind je alle features uit de November Release 2023.