Meerdere documenten in een keer digitaal laten ondertekenen door CM sign | Video

Ontdek onze nieuwe functionaliteit voor efficiënt documentondertekening! Nu kun je op meerdere plekken in de applicatie meerdere documenten selecteren en ze als één ondertekenverzoek presenteren. MSR-432 | Nov 2023

 
Het was al mogelijk om vanaf de plaatsing meerdere documenten te laten ondertekenen, maar dit kan nu ook op andere gebieden in de applicatie (zoals persoon, arbeidscontract, sollicitatie). Deze functionaliteit zorgt ervoor dat je meerdere documenten kunt selecteren en vervolgens als een ondertekenverzoek in een groot overzicht worden weergegeven. De ondertekenaar hoeft dan niet meerdere individuele documenten te openen en goed te keuren of te ondertekenen. 
Daarnaast is er aanvullende filtering toegepast, waarbij gekeken wordt naar de vooraf vastgelegde ondertekenaars op het documentsoort. Met deze filtering zal voorkomen worden dat documenten bestemd voor contactpersonen aangeboden worden aan bijvoorbeeld kandidaten.
 
Tonen van kandidaat en account gerelateerde documenten en onderteken status digitale ondertekening
We kunnen nu gerelateerde documenten van kandidaten en accounts tonen direct vanaf verschillende objecten. Om bijvoorbeeld gerelateerde documenten te tonen vanaf het arbeidscontract, kun je nu gebruikmaken van het vinkje 'Gerelateerd'. Bij het aanvinken hiervan, worden alle kandidaat en account documenten getoond (wanneer van toepassing). Wanneer je bijvoorbeeld meerdere documenten wilt controleren van de kandidaat, maar het arbeidscontract geopend hebt, hoef je niet meer op zoek te gaan en vind je alles gemakkelijk op dezelfde plaats.
Dit kan bijvoorbeeld ook handig zijn, wanneer meerdere documenten digitaal ondertekend moeten worden en aan verschillende objecten zijn gekoppeld, maar je deze nog even wilt controleren of aanpassen.
 
Voortgang in de ondertekening
Ook kun je nu de voortgang van het ondertekenen in het dossier volgen. Wanneer meerdere ondertekenaars vereist zijn voor de goedkeuring van een document, zie je nu in het dossier onder dossier goedkeurders terug wie heeft ondertekend op een specifiek tijdstip.