Houd zicht op interessante kandidaten en contactpersonen

Zou je ook willen weten aan welke kandidaten of contactpersonen je de meeste tijd moet besteden? Vanaf nu wordt bijgehouden of deze heet, warm of koud zijn. MSR-454 | Feb 2024Voor wie is deze feature

Deze feature specifiek ontworpen voor recruiters  en accountmanagers.
 

Voordelen van deze feature

  • Automatische classificatie van personen op basis van geregistreerde activiteit
  • Volledig aan te passen aan het bedrijfsproces
  • Negatieve score indien er geen activiteit plaatsvind
  • Wordt elke nacht bijgewerkt
 
Lead scoring
We hebben het mogelijk gemaakt om met behulp van lead scoring waardering te geven aan activiteiten die op de persoon worden geregistreerd. Hoe hoger de score, hoe "warmer" deze is. Je kunt er ook voor kiezen om de score automatisch te verlagen als er gedurende een bepaalde periode geen activiteit plaatsvindt. Hoe je dit precies wilt instellen, is volledig aan jou.
Met behulp van lead score regels bepaal je hoe de berekening van de score wordt gedaan. In lead score regels kun je één van de voorgedefinieerde activiteiten selecteren, je bepaalt de score voor die activiteit en je geeft aan voor welke kandidaat- of contactpersoonsstatus de regel moet worden toegepast. Daarnaast kun je instellen binnen welke periode deze activiteit relevant is. In de instellingen kun je per lead score categorie (bijvoorbeeld koud, warm, heet) bepalen wat de scorebereiken zijn.

Voorbeeld
Als voorbeeld: je kunt een regel instellen dat als er voor de kandidaat een afspraak wordt gemaakt, deze een score moet krijgen van 10 en dat deze voor 60 dagen mee moet tellen in de score. Wordt er vervolgens in het sollicitatieproces een afspraak gemaakt met een kandidaat, dan wordt er een persoon lead score record aangemaakt voor die kandidaat en wordt de score van alle andere gekoppelde score records opgeteld en bijgewerkt in een totaal score getal op de kandidaat. Dat resulteert dan in de juiste indeling 'koud', 'warm' of 'heet'. Dagelijks draait er een achtergrond proces om deze scores te herberekenen. Scoreregels die buiten het ingestelde bereik vallen, worden weer verwijderd en eventueel nieuwe (negatieve) scores voor het ontbreken van activiteit worden toegevoegd.
Lees dit document welke stappen je moet nemen om deze feature in gebruik te nemen. 

Feature Implementatie Tijd (FIT)

  • Standaard Implementatie (4-12 uur)

Wil je ook gebruik maken van het bijhouden van website bezoek met behulp van Onrecruit pixels? Neem dan contact op met je Customer Succes Manager.