Feature Package Matchlists

Supersnel kandidaten voorstellen aan klanten! Met één klik creëer je lijsten, deel je vacatures met je beste matches, en zie je wie je mail opent. Versnel je recruitmentproces en blijf een stap voor op de concurrentie!

Relevantie voor gebruikers

Deze feature package is relevant voor recruiters die op zoek zijn naar een snelle en efficiënte manier om kandidaten direct voor te stellen aan potentiële werkgevers, matchlijsten samen te stellen voor herhaaldelijk gebruik en vacatures snel te delen met een groep kandidaten uit hun database, waardoor het recruitmentproces wordt versneld en verbeterd.

Belangrijkste voordelen

Hieronder zijn de belangrijkste voordelen opgenomen.


Gericht voorstellen

Heb jij wel eens een kandidaat waar je zo enthousiast over bent dat je die direct wilt voorstellen aan je klanten? Dan is deze feature package echt iets voor jou. Met één druk op de knop je kandidaat direct voorstellen aan een lijst van contactpersonen die eenvoudig is samen te stellen. Plus die lijst uiteraard bewaren, aanpassen zodat interessante kandidaten voor dezelfde doelgroep de volgende keer nog gemakkelijker voorgesteld kunnen worden!

Matchlijsten worden ook veel gebruikt voor kandidaten die een aflopende plaatsing hebben en die je eenvoudig aan nieuwe opdrachtgevers wilt koppelen. De feature Matchlijsten is een veelgebruikte feature onder onze klanten en als je eenmaal hebt geïntegreerd in je werkwijze levert dit echt business impact op.  Kandidaat gericht voorstellen is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Nog een laatste mogelijkheid is natuurlijk om een interessante vacature snel te kunnen delen met een groep kandidaten uit je database. Dit is andere kant van dezelfde feature en super handig in het gebruik. Niet elke keer weer opnieuw een selectie maken voor een mailing. Nee je hebt hem al klaar staan en je kan hem eenvoudig selecteren en weer door. Zie automatisch welke kandidaat de mail heeft geopend en prioriteer je tijd naar de meest kansrijke kandidaat.

Efficiënt organiseren
Ontdek hoe Matchlists het recruitmentproces versnelt en verbetert door het efficiënt organiseren van kandidaten, het betrokken houden van talent en het direct presenteren aan potentiële werkgevers. 

  1. Snellere screening van kandidaten: Met een Matchlist kan het ATS snel relevante kandidaten identificeren op basis van vooraf gedefinieerde criteria, zoals ervaring, vaardigheden en opleidingsniveau. Hierdoor kan het wervingsproces aanzienlijk worden versneld, omdat recruiters zich kunnen concentreren op de meest veelbelovende kandidaten. 
  2. Verbetering van de kwaliteit van de wervingspool: Door een Matchlist te gebruiken, kunnen recruiters kandidaten selecteren die het beste aansluiten bij de specifieke eisen van de functie. Dit draagt bij aan het opbouwen van een hoogwaardige wervingspool en vermindert het risico op het aantrekken van ongeschikte kandidaten. 
  3. Optimalisatie van de zoekfunctionaliteit: Dit biedt geavanceerde zoekmogelijkheden, waardoor recruiters gericht kunnen zoeken naar kandidaten met specifieke kenmerken. Dit verbetert de nauwkeurigheid van het wervingsproces en vergroot de kans op het vinden van de meest geschikte kandidaten. 

Hieronder de voordelen waarom matchlijsten ook voor contactpersonen waardevol zijn. Dit is iets dat we steeds vaker in de praktijk tegenkomen, vooral bij organisaties die kandidaten detacheren.  

  1. Efficiëntere communicatie: Door matchlijsten voor contactpersonen te gebruiken, kan het ATS snel relevante contactpersonen identificeren op basis van criteria zoals functie, afdeling, ervaring of expertise. Dit stroomlijnt de communicatie met specifieke mensen binnen het bedrijf. 
  2. Betere kandidatenbegeleiding: Het identificeren van de juiste contactpersonen op een matchlijst helpt bij het matchen van een kandidaat bij een organisatie. Een kandidaat heeft een contract, maar zijn plaatsing loopt af. Op deze manier kun je op basis van criteria contactpersonen/organisaties matchen waar de kandidaat mogelijk aan het werk zou kunnen.  


Productbeschrijving

Via de matchlist functionaliteit is het mogelijk om 2 processen uit te voeren, namelijk: 

  • Het voorstellen van een kandidaat aan één of meerdere opdrachtgevers 
  • Het voorstellen van een vacature aan een kandidaat.  

Hieronder wordt de functionaliteit van beide opties beschreven. 

Kandidaat voorstellen 

Bij het aanmaken van een contactpersoon is het mogelijk om gezochte profielen vast te leggen, zoals bijvoorbeeld een specifiek vakgebied of specifieke computervaardigheden, zie afbeelding:
 Afbeelding met tekst, schermopname, lijn, software

Automatisch gegenereerde beschrijving


De gezochte profielen zijn klant specifiek in te richten. Vervolgens kan o.a. op basis van deze gezochte profielen worden gezocht naar contactpersonen via Zoek personen, om vervolgens de kandidaat voor te stellen aan één of meerdere contactpersonen, zie afbeelding: 

Afbeelding met tekst, schermopname, lijn, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving


Op basis van de output die wordt gegeven, kunnen contactpersonen worden gekoppeld aan een bestaande matchlist óf een nieuwe matchlist. Aan de matchlist is een kandidaat gekoppeld, die voorgesteld kan worden aan de gematchte contactpersonen. Vervolgens kan vanuit de matchlist de vervolgstappen worden ondernomen. Zie hieronder hoe vanuit Zoek personen één of meerdere contactpersonen gekoppeld kunnen worden aan een matchlist. 

Afbeelding met tekst, schermopname, lijn, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

HIer kan een nieuwe matchlist worden gemaakt of een bestaande worden gekozen. Een kandidaat is gekoppeld aan een matchlist, zoals hieronder ook zichtbaar is. Voor deze kandidaat zijn we opzoek naar een nieuwe opdrachtgever. 

Afbeelding met tekst, lijn, nummer, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Op basis hiervan zijn de geselecteerde contactpersonen gekoppeld aan de matchlist. Vanuit daar kunnen de vervolgstappen worden ondernomen. Als eerst zal er telefonisch contact worden opgenomen. Is het telefonisch contact gelukt? Klik dan op de knop ‘Telefonisch contact gelukt’, zie afbeelding: 


Afbeelding met tekst, schermopname, software, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving


Vervolgens kan een gespreksverslag ingevoerd worden en kunnen de gezochte profielen aangevuld worden:

Afbeelding met tekst, lijn, ontvangst, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving

Door deze actie uit te voeren, wordt daarmee de communicatiestatus en de matchstatus automatisch aangepast. Hierdoor worden de stappen die uitgevoerd kunnen worden, automatisch bijgewerkt. Er kan worden aangegeven dat de klant interesse of geen interesse heeft. Daarnaast kan een mail worden gestuurd.  

Afbeelding met tekst, software, schermopname, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving


Als blijkt dat de klant geïnteresseerd is, dan is het mogelijk om de kandidaat toe te voegen aan een vacature of deze direct te koppelen aan een klantopdracht, van waaruit het recruitment proces verder kan worden doorlopen:

Afbeelding met tekst, schermopname, software, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, schermopname, lijn, ontvangst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, schermopname, lijn

Automatisch gegenereerde beschrijving

Vacature voorstellen aan één of meerdere kandidaten 

Vanuit zoek personen is het óók mogelijk om op basis van criteria te zoeken naar potentieel geschikte kandidaten. Tijdens het beoordelen van deze kandidaten, kunnen positief beoordeelde kandidaten worden gekoppeld aan een matchlist, om een vacature voor te stellen. Hieronder zie je dat één of meerdere kandidaten gekoppeld kunnen worden aan een matchlist. Aan de matchlist is in dit geval geen kandidaat gekoppeld, maar een vacature. 

Afbeelding met tekst, schermopname, software, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Vervolgens kun je óf een nieuwe matchlist maken van het type job introduction óf je kiest een bestaande matchlist:

Afbeelding met tekst, schermopname, lijn, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

De geselecteerde kandidaten zijn gekoppeld aan de matchlist. Vanuit de matchlist kan contact opgenomen worden met deze kandidaten. In dit geval wil je eerst telefonisch contact opnemen met de kandidaat om de informatie over de vacature te delen en te controleren of de kandidaat beschikbaar is. Dat kan via onderstaande knop worden gedaan: 

Afbeelding met tekst, schermopname, software, Webpagina

Automatisch gegenereerde beschrijving

In de communicatiestatus wordt bijgehouden of er al contact is geweest met de kandidaat.  

Na het klikken op Telefonisch contact gelukt, is het mogelijk een gespreksverslag in te vullen en mogelijke skills te aan te vullen:
 Afbeelding met tekst, lijn, ontvangst, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving

Hiermee wordt automatisch de communicatiestatus en de matchstatus omgezet en zijn daarmee de vervolgacties aangepast. De volgende opties zijn ‘Kandidaat heeft interesse!’ en ‘Kandidaat heeft geen interesse’.  

Afbeelding met tekst, schermopname, software, Webpagina

Automatisch gegenereerde beschrijving

Als een kandidaat interesse heeft, dan wordt dit gelogd in de matchstatus en kan deze kandidaat worden gekoppeld als sollicitatie aan een klantopdracht, met onderstaande actie: 

Afbeelding met tekst, schermopname, software, Webpagina

Automatisch gegenereerde beschrijving

Vervolgens moet worden aangegeven aan welke sollicitatiestatus deze sollicitatie moet worden gekoppeld:

Afbeelding met tekst, schermopname, lijn, ontvangst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Deze sollicitatie kan vervolgens worden afgehandeld via het recruitmentproces van een klantopdracht.  

Feature Implementatie Tijd Model (FIT Model)

Standaard Implementatie (8 uur): Feature die een standaard inspanning vereist.

Ben je geïnteresseerd stuur ons een mail (Consultancy@Mysolution.nl) en we nemen direct contact met je op!

 

Investering

Dit pakket bieden we aan voor EUR 1999, fixed price.

Hieronder valt het voorbereiden van de MSR omgeving, het implementeren van de best practice matchlist stappen welke hierboven zijn beschreven, het initieel testen van de configuratie en het geven van een korte demo. De configuratie zal eerst in een sandbox worden uitgevoerd en zal na goedkeuring worden overgezet naar de productie omgeving.

 

Let op

De klant draagt de verantwoordelijkheid om de configuratie te testen wanneer dit gereed is. Na een korte demo van de consultant zou de eindgebruiker de functie binnen twee uur moeten kunnen testen.

De implementatie van deze feature package zal ook een tijdsinvestering vragen van de klant bij de ingebruikname en communicatie naar eindgebruikers. 


Deze feature package is een best practice gebaseerd op verschillende features die door de tijd heen zijn uitgebracht. In de feature package worden functionaliteiten gebruikt van o.a.:

MSR-341 | Nov 2023: Talentpool wordt Matchlist

MSR-741 | Feb 2024: E-mailcomponent nu breder inzetbaar voor stromen

MSR-854 | Feb 2024: Flowcomponent om custom velden op te slaan in een Matchstap

MSR-878 | Mei 2024: Functionaliteiten Matchlijsten zijn uitgebreid

MSR-843 | Mei 2024: Verbetering filtering Zoek Personen Acties

 

🔗 Hier vind je alle Feature Packages die we beschikbaar hebben.