Feature Package Candidate Engagement

Optimaliseer uw recruitment! Met lead scoring, kandidaat medailles en websitebezoektracking krijgt u direct inzicht in de meest veelbelovende kandidaten. Prioriteer efficiënt, verbeter matches en verhoog uw succesratio met deze krachtige tools!

Relevantie voor gebruikers

Deze feature package is relevant voor recruiters die efficiënt en effectief willen omgaan met hun kandidatenbestand. Er wordt een score gegeven aan verschillende acties die een kandidaat uitvoert. Daarnaast worden kandidaten gekwalificeerd door middel van een medaille, die wordt toegekend op basis van prestaties uit het recruitmentproces. Als laatste wordt inzage gegeven in de website bezoekers, die een kandidaat bekijkt. 

Belangrijkste voordelen

Hieronder zijn de belangrijkste voordelen opgenomen.

 1. Efficiëntere tijdsbesteding:
  • Prioriteren: Door kandidaten te categoriseren als heet, warm, lauw of koud, kun je je tijd en middelen richten op de kandidaten die het meest waarschijnlijk geïnteresseerd zijn en beschikbaar zijn.
  • Focus: Verminder tijdverspilling op inactieve of minder geïnteresseerde kandidaten.
 2. Verbeterde kandidaat ervaring:
  • Relevante communicatie: Pas je communicatie aan op het betrokkenheidsniveau van de kandidaat, wat leidt tot een meer gepersonaliseerde en effectieve benadering.
  • Tijdige follow-ups: Zorg voor tijdige follow-ups met kandidaten die actief interesse tonen, wat de kans op succesvolle plaatsingen vergroot.
 3. Betere kwaliteit van matches:
  • Relevantie: Kandidaten die hoog scoren zijn vaak beter afgestemd op de vacatures, waardoor de kans op succesvolle plaatsingen toeneemt.
  • Engagement: Actieve kandidaten zijn meer betrokken, wat kan leiden tot een betere culturele fit en een hogere retentiegraad.
 4. Data-gedreven beslissingen:
  • Inzichten: Verkrijg waardevolle inzichten in het gedrag en de interesses van kandidaten, waardoor je strategieën kunt optimaliseren.
  • Trends: Identificeer trends en patronen in kandidaat gedrag, wat helpt bij het verfijnen van je benaderingsstrategie.
 5. Verbeterde efficiëntie en productiviteit:
  • Automatisering: Automatiseer het scoringsproces, wat tijd en moeite bespaart voor recruiters.
  • Snellere beslissingen: Versnel het beslissingsproces door direct inzicht te hebben in de meest veelbelovende kandidaten.
 6. Hogere plaatsingsratio:
  • Gerichte inspanningen: Door je te concentreren op de meest veelbelovende kandidaten, verhoog je de kans op succesvolle plaatsingen.
  • Verminderde tijd-tot-invulling: Verkort de tijd die nodig is om een positie in te vullen door efficiënter te werken met je kandidatenbestand.
 7. Verhoogde betrokkenheid en tevredenheid:
  • Actieve interactie: Betrek kandidaten die actief zijn en interactie hebben met je content, wat leidt tot een hogere betrokkenheid.
  • Feedback loops: Gebruik het scoringssysteem om te begrijpen welke content en acties kandidaten het meest waarderen, en verbeter daarop.

 


Candidate Engagement

Met de functionaliteiten in deze feature package krijg je inzicht waarmee je het recruitmentproces kunt optimaliseren: efficiënter en daarmee effectiever. Hiermee bereik je niet alleen een betere kwaliteit van de matches, maar ook het aantal succesvolle plaatsingen.

Doordat in één oogopslag te zien is welke kandidaat het meest actief is, in combinatie met de eerder behaalde beste gratificatie, kan een recruiter o.b.v. die data, snel bepalen welke kandidaat de meeste kans maakt om (opnieuw) geplaatst te worden en bij welke organisatie een (open) voorstel de beste kansen heeft.

Een kandidaat die actief en betrokken is bij het bureau en die ook al eerder voor het bureau gewerkt heeft, is waarschijnlijk makkelijker en sneller te plaatsen, dan een kandidaat die nauwelijks of niet op e-mails reageert.

Met deze feature package krijg je inzichten waarop je kunt bepalen waar je het beste jouw tijd aan kunt besteden.


Product beschrijving

Deze feature packages betreft een aantal verschillende functionaliteiten, namelijk: 

1. Lead scoring 

Deze functionaliteit geeft een score aan verschillende acties die een kandidaat uitvoert zoals het bezoeken van de website of het lezen van een e-mail, en verlaagt de score o.b.v. inactiviteit. Hierbij is het belangrijk dat lead scoring zich vertaalt naar een hete, warme, lauwe of koude kandidaat. Op deze manier weet je met één blik aan welke kandidaten of contactpersonen je de meeste tijd moet besteden!  Daarnaast kun je dit ook opnemen als filter bij het searchen van geschikte kandidaten.

2. Kwalificeren van kandidaten 

Wil jij zicht houden op top kandidaten? Deel medailles uit op basis van hun 'prestatie' in het sollicitatieproces. Komen ze op gesprek, dan verdienen ze een medaille. Worden ze voorgesteld aan de opdrachtgever, dan krijgen ze zilver. Wordt een kandidaat aangenomen, dan veranderd de medaille naar goud. 

3. Website bezoekers vastleggen 

Deze functionaliteit toont de website bezoekers. Op de kandidaat is zichtbaar waar op de website een kandidaat is geweest. Welke vacatures heeft hij/zij bekeken? Deze data geeft misschien de mogelijkheid om te komen tot een succesvolle plaatsing.

Lead scoring - wervingsdetails 

Zodra er een nieuwe kandidaat aangemaakt wordt binnen MSR zul je de wervingsdetails zien. Deze zijn op dat moment nog leeg. Deze velden zijn hiervoor relevant:

Afbeelding met tekst, ontvangst, schermopname, lijn

Automatisch gegenereerde beschrijving

 • Leadscore:  
  Dit zijn het aantal punten die deze persoon heeft, dit wordt vertaald naar heet, warm, lauw of koud.  Je kunt hiermee rekening houden in het searchen naar geschikte kandidaten.
 • Medaille:  
  Aan de hand van het aantal punten krijgt een persoon een medaille (brons, zilver of goud).  
 • Datum tot eerste kwalificatie:  
  De datum die weergeeft wanneer een kandidaat zijn/haar eerste punten heeft verdiend. 
 • Datum tot eerste plaatsing:  
   De datum die weergeeft wanneer de kandidaat voor het eerste is geplaatst.   

Kandidaat na sollicitatie  

Wanneer een kandidaat gesolliciteerd heeft en hierbij de status Match of Websollicitatie heeft blijven de gegevens onder wervingsdetails leeg.  

Wijziging na activiteiten in het sollicitatieproces  

Wanneer een kandidaat zich door het sollicitatieproces heen beweegt, wordt de score in het wervingsdetails component gewijzigd. Met behulp van de lead score regels wordt bepaald hoe de berekening van de score wordt gedaan. Dit is afhankelijk van de voor gedefinieerde activiteiten met bijhorende score voor die activiteit.  

 

Afbeelding met tekst, lijn, Lettertype, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving

Mocht de kandidaat ver genoeg zijn in het sollicitatieproces zal deze wanneer de status ‘Intake verwerkt’ wordt bereikt een medaille krijgen en zal het veld datum tot eerste kwalificatie gevuld worden. Hierbij is te zien dat de leadscore ook warmer wordt. Zo is ook te zien dat nu de kandidaat op gesprek is gekomen zij een bronzen medaille verdienen!  

Afbeelding met tekst, Lettertype, lijn, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Zie hieronder een voorbeeld van de verkregen medaille van een kandidaat nadat deze is voorgesteld aan de klant:  

Afbeelding met tekst, lijn, Lettertype, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Zodra de kandidaat is aangenomen, wordt het veld ‘Datum tot eerste plaatsing’ gevuld, hierbij veranderd tevens de verkregen medaille.   

Afbeelding met tekst, Lettertype, lijn, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving

  

Wijzigingen in Medaille of Lead score  

Het is belangrijk om te weten dat een kandidaat een verkregen medaille nooit kan verliezen. Lead score daarentegen kan wel wijzigen, hierbij worden de leadscores van alle onderliggende records bij elkaar opgeteld en bijgewerkt in een totaalscore op de kandidaat. Dagelijks draait er een proces op de achtergrond om deze scores te berekenen, zo worden negatieve scores toegevoegd voor het ontbreken van activiteiten. 

Als laatst is het zo dat er alleen gebruik gemaakt kan worden van Lead score als de Sollicitatie stappen beschikbaar zijn.  Is deze functionaliteit nog niet in gebruik? Middels deze feature package kan deze functionaliteit in gebruik genomen worden. 

Tracken websitebezoekers via OnRecruit Pixel  

Onderdeel van de lead score berekening is het tracken van websitebezoekers. Als een kandidaat de website bezoekt en/of een vacature bekijkt, worden hier punten voor toegekend. Om dit mogelijk te maken wordt OnRecruit Pixel ingericht.  

Op de paginalay-out van kandidaten worden websitebezoeken en website vacature bezoeken toegevoegd. Op de vacature lay-out wordt zichtbaar gemaakt welke kandidaten vacatures op de website hebben bezocht. 

Feature Pakketprijs

Dit pakket bieden we aan voor EUR 999, fixed price.

Hieronder valt het voorbereiden van de MSR omgeving, het implementeren van de best practice lead scores welke hierboven zijn beschreven, de kwalificatie medailles, de communicatie met de webbouwer om OnRecruit Pixel in te richten voor de website bezoekers, het initieel testen van de configuratie en het geven van een korte demo. De configuratie zal eerst in een sandbox worden uitgevoerd en zal na goedkeuring worden overgezet naar de productie omgeving.

Wil je meer informatie of wil je deze Feature Package bestellen? Bezoek dan onze Self-Service Portal


Deze feature package is een best practice gebaseerd op verschillende features die door de tijd heen zijn uitgebracht. In de feature package worden functionaliteiten gebruikt van o.a.:

MSR-740 | Nov 2023: Configuratie actie/stap knoppen

MSR-454 | Jan 2024: Houd zicht op interessante kandidaten en contactpersonen

MSR-578 | Feb 2024: Krijg inzicht in de effectiviteit van het sollicitatieproces

 

🔗 Hier vind je alle Feature Packages die we beschikbaar hebben.