Eenmalig inloggen (SSO) op het MSR portal

Je kunt portalbezoekers de mogelijkheid bieden om met een externe identity provider zoals het Microsoft Online account in te loggen op de MSR portal. MSR-728 | mei 2024

Voor wie is deze feature bedoeld?
Klanten die hun medewerkers de mogelijkheid willen bieden eenmalig in te loggen met een externe identity provider zoals het Microsoft Online account. MSR ondersteunt in principe alle externe identity providers die volgens het OpenID Connect protocol werken.

Voordelen

  • Het inloggen wordt eenvoudiger gemaakt.
  • Medewerkers kunnen productiever werken.
  • De aanmeldprocedure op de portal wordt nog veiliger gemaakt.
  
Uitleg van deze nieuwe feature
Inloggen op de MSR portal werkte tot nu toe met een gebruikersnaam in combinatie met ofwel een wachtwoord, ofwel een eenmalige code. We introduceren nu naast deze methodes de mogelijkheid om met het Microsoft Online account in te loggen. Dit heet Single Sign-On (SSO) of 'eenmalig inloggen' in gewoon Nederlands.
Wanneer deze functie is geactiveerd, krijgt de bezoeker een (extra) inlogknop om met het Microsoft account in te loggen. De bestaande inlogmethodes blijven desgewenst beschikbaar. Dus mocht inloggen met Microsoft niet werken, dan kan de bezoeker in dat geval ook nog inloggen met de gebruikersnaam en wachtwoord of de eenmalige code.
Je kunt er als organisatie ook voor kiezen om inloggen uitsluitend toe te staan via SSO. Hiervoor is een extra instelling toegevoegd. Met deze instelling ziet de bezoeker alleen een 'Inloggen (SSO)' knop en krijgt het normale inlogscherm niet meer te zien.
 
Set-up
Voordat deze functionaliteit in gebruik genomen kan worden moet dit in de Mysolution Cloud door een van de medewerkers van het Mysolution Tech team ingesteld worden. Neem hiervoor contact met ons op via het Mysolution Self-Service Portal. 
Om inloggen uitsluitend toe te staan via SSO is een extra instelling toegevoegd. Je vindt deze instelling in de aangepaste metagegevens, Portal Domain, 'Alleen externe login toestaan'. Met het inschakelen van deze instelling ziet de portaldomeinbezoeker alleen een 'Inloggen (SSO)' knop en krijgt het normale inlogscherm niet meer te zien.
Om de 'Eenmalig inloggen'-knop van het gewenste label te voorzien is een extra portal vertaalsleutel toegevoegd: LoginMysAzureADB2CButton.
 
Feature Implementatie Tijd (FIT)
  • Zeer eenvoudige implementatie: Implementatietijd < 30 minuten
 
 
Voorbeeld inloggen met inlogknop: 

msr728-1
Voorbeeld direct inloggen:
msr728-2

De bezoeker klikt rechtsboven op Inloggen. Hierna wordt geen inlogscherm getoond indien de bezoeker in de browser al ingelogd was met het Microsoft account. Indien nog niet ingelogd, wordt de Microsoft Online inlogpagina getoond waar de gebruiker eerst moet inloggen:

msr728-3🔗 Hier vind je de belangrijkste features uit de Mei Release 2024