E-mailcomponent nu breder inzetbaar voor stromen

De bestaande mailcomponent voor stromen was beperkt tot sollicitatiecontext. Nu is er een generieke mailcomponent beschikbaar voor gebruik in andere contexten, zoals Zoek Personen of Matchlijst. MSR-741 | Feb 2024

Voor wie is deze feature bedoeld?
Deze feature is bedoeld voor applicatiebeheerders en biedt hen meer mogelijkheden om schermflows in te richten die een e-mailbericht sturen. Eindgebruikers kunnen deze flows vervolgens gebruiken. Voor eindgebruikers geldt bovendien dat zij enkele fijne verbeteringen zullen ervaren in het mailscherm.
 

Voordelen van deze feature:

 • Maak vanaf nu ook schermflows met mailfunctie vanuit Zoek personen of Matchlijst
 • In schermflow velden in het Lightning e-mailsjaloon samenvoegen vanuit sollicitatie en match
 • Meerdere individuele e-mails sturen vanuit een flow
 

E-mailcomponent nu breder inzetbaar voor stromen 

De bestaande mailcomponent voor stromen is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de sollicitatiecontext. Vanaf nu is er ook een generieke mailcomponent die je vanuit andere context kunt gebruiken, zoals Zoek Personen of Matchlijst.
We hebben ook de gehele structuur van onze mailcomponent opnieuw vormgegeven voor een stabiele en efficiënte gebruikerservaring. Hoewel waarborging van de bestaande functionaliteit voorop staat, brengt deze nieuwe versie ook een aantal fijne verbeteringen in het e-mailscherm.
 
Nieuwe mailcomponent 'Generic Mail' voor schermflows
Deze nieuwe mailcomponent voor gebruik in schermflows kent de volgende parameters:
 • Ids: (verplicht) - Verzameling van ContactId/UserId die de ontvangers voorstellen. Bij gebruik van een enkele ontvanger moet een verzamelingsvariabele worden gedefinieerd waar een enkele waarde aan wordt toegekend.
 • Template Name (optioneel). Vul de unieke naam van het Lightning e-mailsjaloon in.
 • BCC Ids: Verzameling van ContactId/UserId die de BCC ontvangers voorstellen. Bij gebruik van een enkele ontvanger moet een verzamelingsvariabele worden gedefinieerd waar een enkele waarde aan wordt toegekend.
 • CC Ids: Verzameling van ContactId/UserId die de CC ontvangers voorstellen. Bij gebruik van een enkele ontvanger moet een verzamelingsvariabele worden gedefinieerd waar een enkele waarde aan wordt toegekend.
 • Mail to Contactperson: deze optie is nu al toegevoegd en zal in komende releases functionaliteit gaan krijgen.
 • TargetIds: Verzameling van Record Id's (hoofdobjecten als Vacature, Matchlijst, Event etc.). Wordt gebruikt in het e-mail sjabloon voor de samenvoegvelden van de verschillende objecten (zoals Sollicitaties, Event, Match etc). TargetIds zijn gekoppeld aan alle ontvangers.
 • Documents: De documentsoorten die als bijlagen moeten worden gekoppeld, uitgaande van het meest recente exemplaar van de  TargetId. Dus als het documentsoort 'Motivatiebrief' is, wordt van elke waarde in de TagetId verzameling de meest recente motivatiebrief (indien aanwezig) opgehaald.
 • From (email address): E-mailadres van de afzender.
 • From Name: Naam van de afzender.
 • Save as activity: Indien deze wordt leeggelaten, wordt de actie als activiteit vastgelegd. Wanneer deze op 'False' wordt gezet, wordt de actie niet als activiteit vastgelegd.
 
Flow-actie 'Send multiple Emails to Contacts and Users'
In deze bestaande apex actie, genaamd 'SendAdvancedEmailsThroughFlow' is een extra parameter toegevoegd:
 • TargetIds: Dit kan een verzameling zijn van meerdere TargetIds, maar de verzameling wordt gebruikt voor elke ontvanger.
Met deze toevoeging is het ook mogelijk om velden in het Lightning e-mailsjabloon samen te voegen vanuit sollicitatie en match. Daarvoor dient voor de parameter TargetIds een variabele opgezet te worden die gemeenschappelijk is voor alle ontvangers. In het geval van sollicitatie velden, dien je de id van de vacature te koppelen aan deze variabele. Als je velden uit de match wilt samenvoegen, dien je de id van de matchlijst te koppelen.
 
Flow-actie 'Send single Email to a Contact' 
Deze bestaande apex actie, genaamd 'SendAdvancedEmailThroughFlow' is geschikt gemaakt om e-mails in een loop te versturen. Net als de flow-actie 'Send multiple Emails to Contacts and Users' kan deze nu in een batch uitgevoerd worden.
Voordeel van deze aanpassing is dat deze component nu gebruikt kan worden om een reeks van gegevens te produceren (ontvangers, afzender, TargetId, e-mailsjabloon, etc.) om meerdere individuele e-mails te sturen. Zorg ervoor dat je deze variabelen dan in een loop toewijst en koppelt aan het SendAdvancedEmailThroughFlow component.
 
Veranderingen in het e-mailscherm
 • Om veldinhoud te tonen, klik je voortaan altijd op het Preview icoontje.
 • Speciale Tag velden als bijvoorbeeld Business Label informatie wordt direct getoond in de preview van de mail.
 • Een mix van vacature- en sollicitatievelden in een e-mailsjabloon vanuit sollicitatiecontext is nu mogelijk.

 

Feature Implementatie Tijd (FIT)

Om gebruik te kunnen maken van deze feature is enige basiskennis van stromen (Flows) benodigd. Afhankelijk van de wensen schatten wij de implementatietijd in als:

 • Standaard Implementatie (4-12 uur)

 

🔗 Hier vind je de belangrijkste features uit de Februari Release 2024