Duplicaatdetectie in flows

Verhoog de kwaliteit van je data door ook in flows gebruik te maken van duplicaat detectie. MSR-884 | Mei 2024

 
Voor wie is deze feature bedoeld?
Deze feature is ontwikkeld voor iedereen die via flows account en contactpersonen aanmaakt of bijwerkt.
 
Voordelen voor jou als gebruiker
  • Je kunt nu in de flow detecteren of sprake is van een mogelijke duplicaat om daarmee een bestaand record te openen
 
Uitleg van deze nieuwe feature
Binnen Salesforce is het gebruikelijk om voor een aantal objecten een duplicaat detectie te configureren. In de duplicaatregels geef je aan op welke (combinatie) van velden je wilt controleren of deze reeds bestaat. Bij het handmatig invoeren wordt je daar als gebruiker direct op geattendeerd, echter in (scherm) flows werkt dit niet. Hiervoor is een nieuw component ontwikkeld die vooraf kan controleren of de beoogde gegevens kunnen leiden tot een duplicaat.

Voeg hiervoor het nieuwe apex component 'Check for Duplicates' toe aan je flow. Dit component heeft twee parameters: 
  • 'Object for "record" input': hiermee geef je aan in welk object je een record wilt aanmaken of wijzigen
  • 'record': een enkelvoudige recordvariabele van dit object.
Het resultaat is een Apex-gedefinieerde collectie variabele waarin wordt aangegeven of er sprake is van een of meerdere duplicaten. Je kunt het resultaat met het Loop element nalopen om te controleren welk bestaand record met welke duplicaatregel wordt opgehaald. De volgende parameters zijn beschikbaar:
  • duplicateObjectType: naam van het object
  • duplicateRecordId: id van een bestaand record waar een duplicaat op wordt geconstateerd
  • duplicateRuleDevName: de naam van de duplicaatregel
  • IsDuplicate: Waarde True geeft aan dat er sprake is van een duplicaat
  • errorMessage: melding zoals ingesteld in de duplicaatregel
  • isAllowSave: geeft aan of je het duplicaatrecord wel mag opslaan. Echter het is binnen Salesforce niet mogelijk om in een flow een duplicaatrecord op te slaan, ondanks deze instelling in de duplicaatregel.
Als er geen sprake is van een duplicaat, blijft de collectie variabele leeg en kun je het record aanmaken.

Update 26 april 2024:
Salesforce heeft aangekondigd om in de zomer-release 2024 met een vergelijkbare functionaliteit te komen. Op het moment dat wij die functionaliteit hebben kunnen beoordelen, nemen we een besluit om deze feature in een komende release weer te laten vervallen.

🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Mei Release 2024