Configuratie actie/stap knoppen | Video

Definieer acties voor zoekpersonen in onze configuratiemogelijkheden! Pas standaard acties toe of maak aangepaste acties voor een naadloze schermflow op basis van recordtype en kandidaatstatus. MSR-740 | Nov 2023

 
Configuratie acties Zoek Personen
Naast de nieuwe stap configuratie voor matchlijsten en de bestaande stap configuratie voor het sollicitatieproces, kun je nu ook voor zoekpersonen de acties definiëren. Ook hier hebben we de standaard acties voor je geconverteerd. Je kunt ook zelf acties definiëren die je op basis van een schermflow uitvoert. Hierbij kun je een afhankelijkheid creëren in het recordtype en de kandidaatstatus. Let op dat de instelling 'Meervoudige selectie toegestaan' alleen mogelijk is als 'Voor alle recordtypen toepassen', 'Voor alle persoonstatussen toepassen' en 'Voor alle contactpersoonstatussen toepassen' is geactiveerd. 
 
Nieuwe configuratiemogelijkheden in alle stappen
In de Matchliststapinstellingen, de Zoek personen-actieinstelling en de Sollicitatiestapinstellingen kun je nu op een uniforme wijze de acties in de verschillende schermen opzetten en onderhouden. Daarin is nu het volgende mogelijk gemaakt:
  • Standaard stappen worden nu vertaald via een aangepast label. Alle bestaande (vast gedefinieerde) stappen zijn voorzien van een label mits deze niet door de gebruiker al zijn aangepast. Het is technisch nog niet mogelijk aangepaste labels toe te passen voor de omschrijving van schermflows.
  • Icoonkleur. Je kunt nu zelf een kleur instellen voor de kleuren. Dit moet een hex-waarde zijn van de betreffende kleur. 
  • Je kunt nu voor schermflows de schermbreedte instellen. Sommige componenten hebben meer ruimte nodig. Je hebt de keuze uit Klein, Middel en Groot. Indien deze leeg blijft, wordt standaard de waarde Middel gebruikt.

Setup
Om deze feature in gebruik te nemen, dien je een aantal stappen te ondernemen. Lees dit document met de instructie.🔗 Hier vind je alle features uit de November Release 2023.