Feature Package Automatiseren verwerking verzuim- en/of feestdaguren

Automatiseer de berekening en verwerking van verzuim- en feestdaguren in MSF voor eenvoudige en nauwkeurige urenstaten, gebaseerd op arbeidsprofielen of gemiddelde uren per referteperiode.

Relevantie voor gebruikers

Deze Feature Package is relevant voor mid- en backoffice gebruikers.


Voordelen

Afhankelijk van hoe op dit moment de urenverwerking voor feestdag- en verzuimuren is ingericht. Wellicht zijn er eigen of maatwerk rapporten in gebruik of worden alle uren door de backoffice ingevoerd/gecontroleerd.

 1. Tijdwinst door automatisch voorzetten van de uren import regels (rapport kan handmatig worden gestart of via een taakwachtrijpost)
 2. Juistheid van de berekening van het aantal uur waar de werknemer recht op heeft
 3. Volledigheid van de werknemers die recht hebben op feestdagen of verzuim


Uitgebreide uitleg

De urenwerking berekening is gebaseerd op de ABU/NBBU afspraken t.a.v. het bepalen van het recht op loondoorbetaling (artikel 25 - loonbetaling bij ziekte en artikel 27 - Feestdagen). Deze methode verwerkt de uren op de actieve projectresource waar het meest recent uren op betreffende weekdag zijn geschreven. Interne projecten (boeken toestaan = alle resources)  zijn uitgesloten. 

Het geautomatiseerde proces van dit product is op hoofdlijnen schematisch samen te vatten in de onderstaande onderdelen. 

2.1 Procesflow feestdaguren

 1. Starten: via taakwachtrij met filters. 
 2. Controle op feestdag via feestdagkalender + actief te verlonen contract en plaatsing 
 3. Methodiek van bepaling via Arbeidsprofiel of Gemiddelde uren. 
 4. Heeft de kandidaat een arbeidsprofiel op de betreffende weekdag, dan geldt het aantal uren van het arbeidsprofiel (behalve als gemiddelde uren hoger zijn). 
 5. Heeft de kandidaat geen arbeidsprofiel, dan is er recht op een feestdag ALS:  
  1. >13 weken in dienst EN afgelopen 13 weken meer dan 6 keer (dus minimaal 7 keer) gewerkt op die betreffende weekdag  
  2. < 13 weken in dienst EN meer dan de helft van die betreffende weekdag gewerkt.  
 6. Berekening van de gemiddelde uren voor 13 weeks gemiddelde: 
  1. Tellen van gewerkte weken obv nieuwe werksoortinstelling voor weekdag 
  2. Tellen verloonde uren obv nieuwe werksoortinstelling (ook pro rato) 
 7. Afronden op opgegeven max aantal uren 
 8. De berekende uren worden geschreven op de projectresource waarop het meest recent uren zijn geschreven voor de betreffende weekdag  
 9. Tonen van de berekende uren (incl formule) via de urenimportlijst. Dit kan ook gebruikt worden voor controle. De verwerking naar de urenstaat zelf is optioneel. 
 10. Afhandeling van correcties in de vorm van herberekening 

2.2 Procesflow verzuimuren 

 1. Starten: via taakwachtrij met filters 
 2. Controle op feestdag via feestdagkalender + actief te verlonen contract en plaatsing 
 3. Methodiek van bepaling via Arbeidsprofiel, Arbeidsomvang of Gemiddelde uren 
 4. Heeft de kandidaat een arbeidsprofiel op de betreffende weekdag, dan geldt het aantal uren van het arbeidsprofiel (behalve als gemiddelde uren hoger zijn). 
 5. Berekening van de gemiddelde uren voor 13 weeks gemiddelde: 
  1. Periode van 13 kalenderweken voorafgaand aan de week van het verzuim (referteperiode).  
  2. Tellen verloonde uren obv nieuwe werksoortinstelling (ook pro rato) 
 6. Heeft de kandidaat een arbeidsomvang en zijn de berekende verzuimuren voor de periode lager uitkomt dan de overeengekomen arbeidsomvang, dan worden de verzuimuren o.b.v. arbeidsomvang verdeeld over de periode. 
 7. Afronden op opgegeven max aantal uren 
 8. De berekende uren worden geschreven op de projectresource waarop het meest recent uren zijn geschreven voor de betreffende weekdag  
 9. Tonen van de berekende uren (incl formule)  via de urenimportlijst. Dit kan ook gebruikt worden voor controle. De verwerking naar de urenstaat zelf is optioneel. 
 10. Afhandeling van correcties in de vorm van herberekening. 

Impressie functionaliteit 

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Figuur 1 starten van (automatische) proces voor feestdaguren 

 

Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Figuur 2. starten van (automatische) proces voor verzuimuren 

 

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Figuur 3. Urenimportlijst voor feestdaguren (kop) 

 

Afbeelding met tekst, Lettertype, nummer, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving

Figuur 4. Urenimportlijst voor feestdaguren (regels) 

 

Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Figuur 5. Urenimportlijst voor verzuimuren (kop) 

 

Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Figuur 6. Urenimportlijst voor verzuimuren (regels)

 

Afbeelding met tekst, nummer, Lettertype, lijn

Automatisch gegenereerde beschrijving

Figuur 7. Correcties van de berekening 

 

Feature Pakketprijs

Dit pakket bieden we aan voor EUR 1200,- fixed price.

Hieronder valt het voorbereiden van de MSF omgeving, machtigingen instellen, pagina's en lijsten updaten, flows aanmaken/updaten.

Wil je meer informatie of wil je deze feature bestellen? Bezoek dan onze Self-Service Portal

 

🔗 Hier vind je alle Feature Packages die we beschikbaar hebben.