Verwerking verzuimuren naar urenimporttabel

Nu kun je eenvoudig verzuimuren berekenen en verwerken naar de urenimportlijst. Van daaruit kun je deze uren toewijzen aan klantprojecten en verder verwerken in de urenstaat. C13619 | Feb 2024


Met behulp van deze functie is het mogelijk om verzuimuren te berekenen en toe te voegen aan de urenimportlijst. Vanuit de urenimportlijst kunnen deze verzuimuren vervolgens worden verwerkt naar de urenstaat op het klantproject.

  • Rapport Bereken verzuimuren is toegevoegd. In de request page van dit rapport kan het volgende worden ingesteld: Datum van, Datum t/m, Maximum aantal uren per dag en filters op velden van de verzuimregistratie (zoals verzuimsoort) en contract (zoals contractfase). 
  • Bepaling verzuim: per ingestelde periode wordt bij resources met een actief contract gecontroleerd of er binnen de periode sprake is van een verzuimregistratie.
  • Bepaling periodesoort: in de urenimportlijst is een veld Periodesoort (opties: Week, 4 weken, Maand) toegevoegd. Op basis van het contractveld ‘Periodesoort urenverwerking’ wordt de verzuimuren van de resource toegevoegd aan de urenimportlijst met de overeenkomende periodesoort.
  • Per resource en datum wordt een urenimportregel aangemaakt. Het berekende aantal door te betalen verzuimuren wordt verwerkt op de actieve projectresource waar het meest recent uren op zijn geschreven. Verder wordt de ziektewerksoort uit de ureninstellingen toegepast. Bij het opnieuw berekenen wordt in geval van een wijziging de verwerkte regel weer opengezet (Verwerkt = Nee), en als correctie gemarkeerd (Correctie = Ja).
  • Bepaling door te betalen verzuimuren: hierbij wordt rekening gehouden met de werkhistorie (13-weeks gemiddelde), arbeidsprofiel per dag en arbeidsomvang. Het 13-weeks gemiddelde wordt bepaald door in de urenregeldetails o.b.v. bestaande werksoortinstelling ‘Meetellen in uren t.b.v. loondoorbetaling ziekte’ het gemiddeld aantal uren op die dag te berekenen. In geval er sprake is van een arbeidsprofiel op die dag, dan geldt het hoogste aantal. In geval de berekende verzuimuren voor de periode lager uitkomt dan de overeengekomen arbeidsomvang, dan worden de verzuimuren o.b.v. arbeidsomvang verdeeld over de periode.
  • De urenimportlijst voor verzuim wordt gemarkeerd met optieveld Bron = Verzuim (booleans From Planning / Holiday zijn vervangen door dit optieveld 'Bron', met opties: Import, Planning, Feestdag, Verzuim), het veld Klant blijft leeg, de urenimportregels worden standaard op Aangesloten gezet, en alle verdere functionaliteit rondom import/aansluiten is niet beschikbaar. 
  • Bij het verwerken naar de urenstaat worden de al aanwezige uren in de urenstaat in mindering gebracht op het te verwerken aantal verzuimuren. Daarom dient dit proces uitgevoerd te worden nadat alle overige uren verwerkt zijn, en er geen wijzigingen meer verwacht worden op de uren (al is het wel mogelijk om een herberekening uit te voeren).


🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Februari Release 2024