Verwerking verzuimuren naar urenimporttabel

Nu kun je eenvoudig verzuimuren berekenen en toevoegen aan de urenimportlijst. Van daaruit kun je deze uren op klantprojecten verwerken naar urenstaten. C13619 | Feb 2024

 

Zoek je een oplossing om verzuimuren automatisch te berekenen en te verwerken naar de verloning? Dan kun je gebruikmaken van het rapport 'Bereken verzuimuren naar urenimport'. De berekeningen zijn gebaseerd op de regels voor loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid (artikel 25) uit de ABU-/NBBU-cao. 

Het rapport berekent de verzuimuren en voegt deze toe aan een urenimportlijst. Vanuit de urenimportlijst kun je deze verzuimuren op een klantproject vervolgens verwerken naar urenstaten.

  • In het rapport 'Bereken verzuimuren naar urenimport' kun je het volgende instellen: in welke periode je de verzuimuren wilt berekenen, het maximum aantal uren per dag en filters op velden van de verzuimregistratie (zoals verzuimsoort) en contract (zoals contractfase). 
  • Bepaling verzuim: in de ingestelde periode wordt bij resources met een actief contract gecontroleerd of er een verzuimregistratie is.
  • Bepaling periodesoort: in de urenimportlijst is het veld Periodesoort  toegevoegd. Dit veld heeft de volgende waarden: Week, 4 weken, Maand. Op basis van het veld ‘Periodesoort urenverwerking’ op het contract worden de verzuimuren van de resource toegevoegd aan de urenimportlijst met de overeenkomende periodesoort.
  • Per resource en datum wordt een urenimportregel aangemaakt. Het berekende aantal door te betalen verzuimuren wordt verwerkt op de actieve projectresource waar het meest recent uren op zijn geschreven. Verder wordt de ziektewerksoort uit de ureninstellingen toegepast. Bij het opnieuw berekenen wordt in geval van een wijziging de verwerkte regel weer opengezet (Verwerkt = Nee), en als correctie gemarkeerd (Correctie = Ja).
  • Bepaling door te betalen verzuimuren: hierbij wordt rekening gehouden met de werkhistorie (13-weeksgemiddelde) en het arbeidsprofiel per dag of de arbeidsomvang.
    Het 13-weeksgemiddelde wordt bepaald door in de urenregeldetails o.b.v. bestaande werksoortinstelling ‘Meetellen in uren t.b.v. loondoorbetaling ziekte’ het gemiddeld aantal uren op die dag te berekenen. Als sprake is van een arbeidsprofiel op die dag, dan geldt het hoogste aantal. Komen de berekende verzuimuren voor de periode lager uit dan de overeengekomen arbeidsomvang, dan worden de verzuimuren op basis van de arbeidsomvang verdeeld over de periode.
  • In de urenimportlijsten kun je filteren via het filterveld Bron = Verzuim. De filtervelden 'Uit planning' en Feestdag zijn vervangen door het filterveld Bron, met de opties: Import, Planning, Feestdag, Verzuim. Het veld Klant blijft leeg en de urenimportregels worden standaard op Aangesloten gezet. Alle verdere functionaliteit rondom import/aansluiten is niet beschikbaar. 
  • Bij het verwerken naar de urenstaat worden de al aanwezige uren in de urenstaat in mindering gebracht op het te verwerken aantal verzuimuren. Daarom dient dit proces uitgevoerd te worden nadat alle overige uren verwerkt zijn, en er geen wijzigingen meer verwacht worden op de uren (al is het wel mogelijk om een herberekening uit te voeren).

Zie ook de Help:

Rapport Bereken verzuimuren naar urenimport

 

🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Februari Release 2024