Verwerking feestdaguren naar urenimporttabel | Video

Nauwkeurig feestdaguren berekenen en gemakkelijk overdragen naar de urenimportlijst. C13313 | Nov 2023

Het is nu mogelijk om feestdaguren te berekenen en te verwerken naar de urenimportlijst. Vanuit de urenimportlijst kunnen deze feestdaguren vervolgens verwerkt worden naar de urenstaat.

  • Rapport Bereken feestdaguren is toegevoegd. In de aanvraagpagina van dit rapport kan het volgende worden ingesteld: Datum van, Datum t/m, Maximum aantal uren per dag en filters op contractvelden (zoals contractfase of flexibel veld Recht op doorbetaling feestdag Ja/Nee). 
  • Bepaling feestdag: per opgegeven periode wordt bij resources met een actief contract gecontroleerd of er volgens de geldende feestdagenkalender (algemeen of resource) sprake is van een feestdag.
  • Bepaling recht op doorbetaling feestdag: in geval van een arbeidsprofiel per dag wordt gekeken of betreffende dag een werkdag is. Is er geen arbeidsprofiel, dan wordt op basis van het werkverleden voor die dag gekeken of het een werkdag betreft, namelijk indien er meer dan de helft gewerkt is in de afgelopen 13 weken in de urenkostenposten.
  • Bepaling door te betalen feestdaguren: o.b.v. nieuwe werksoortinstelling ‘Meetellen in uren t.b.v. loondoorbetaling feestdag’ wordt het gemiddeld aantal uren op die dag berekend. In geval er sprake is van een arbeidsprofiel op die dag, dan geldt het hoogste aantal.
  • Er wordt vervolgens één urenimportlijst per week aangemaakt. Deze urenimportlijst wordt gemarkeerd met boolean ‘Feestdag’ = Ja, het veld Klant blijft leeg, de urenimportregels worden standaard op Aangesloten gezet. Alle verdere functionaliteit rondom import/aansluiten is niet beschikbaar.
  • Per resource en datum wordt een urenimportregel aangemaakt. Het berekende aantal door te betalen feestdaguren wordt verwerkt op de actieve projectresource waar het meest recent uren voor die dag zijn geschreven. Verder wordt de feestdagwerksoort uit de ureninstellingen toegepast.
  • Bij het verwerken naar de urenstaat worden al aanwezige uren in mindering gebracht op het te verwerken aantal feestdaguren. Daarom dient dit proces uitgevoerd te worden nadat alle overige uren verwerkt zijn, en er geen wijzigingen meer verwacht worden op de uren.

Zie ook de Help: 

Rapport Bereken feestdaguren


🔗 Hier vind je alle features uit de November Release 2023.