Vervanging snelle actie Uit dienstmelden en Verwijderen loongegeven (Combi)

Uit dienstmelden vervangen door een nieuw component. MSR-602 | Nov 2023


Op de paginalay-out van het contact object (kandidaat) is de snelle actie Uit dienstmelden (End_employment) vervangen door een nieuw component (End_Employment_LWC).

Dit zelfde geldt voor het component DeleteSalaryData op het object loongegeven, dit is vervangen door het component DeleteSalaryDataLWC.