Vereffeningsrestant afboeken

Bij het boeken van een vereffening van grootboekposten is het nu mogelijk om een eventueel restsaldo direct over te boeken naar een andere grootboekrekening. C13770 | Mei 2024

Relevantie voor gebruikers 

De financieel medewerker kan hierdoor een vereffening sneller in één keer volledig afhandelen dan voorheen.

Grootboekposten vereffenen

Als een financieel medewerker in het 'Grootboekposten vereffenen' scherm voor een Vereffenings-id op 'Vereffenen boeken' heeft geklikt, krijgt deze bij een eventueel restsaldo de vraag of het verschil moet worden overgeboekt naar een andere rekening. Zo ja, dan kan daarbij naast het gewenste tegenrekeningnummer ook het sjabloon en de batch van het dagboek worden opgegeven. De boekingsdatum kan nog worden gewijzigd. En ook kan worden aangegeven of de boeking van het restsaldo direct moet plaatsvinden of moet worden klaargezet in het Memoriaal om bv. de dimensies nog aan te passen.

Als het restsaldo direct wordt geboekt, dan wordt deze boeking daarna direct vereffend met het restbedrag van de zojuist vereffende grootboekposten.

Als de boeking van het restsaldo alleen in het Memoriaal is klaargezet, dan moet na afloop van deze handmatige boeking deze alsnog handmatig worden vereffend met het restbedrag van de nog openstaande grootboekpost.

Feature Implementatie Tijd (FIT)

  • Geen implementatie/setup nodig 


🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Mei Release 2024