Feature Package Van Single Based naar Project Based

Profiteer van uitgebreide nieuwe functionaliteiten voor Project Based plaatsingen, waarmee je efficiëntie verhoogt en meer mogelijkheden krijgt om plaatsingen te beheren op projectniveau.

Relevantie voor gebruikers

Deze Feature Package is relevant voor mid- en backoffice gebruikers.

Voordelen

De voordelen van de overstap naar Project Based plaatsingen in plaats van Single Based: 

1. Klant - werksoorten en/of tarieven centraal beheerd aansturen vanuit account

2. Project - afwijkingen t.o.v. klant centraal beheren per project en beperkter aantal projecten in beheer

3. Plaatsing - nieuwe functionaliteit zoals plaatsingswizard, tarieven, vergoedingen, werkschema's en WBS autorisatie van project en kandidaat


Uitgebreide uitleg

Vanuit de standaard worden plaatsingen project gebaseerd aangemaakt. Deze werkwijze sluit aan op de werkwijze in MSF. Daarnaast is er vanuit MSR ook de mogelijkheid om plaatsingen Single Based aan te maken. Middels deze werkwijze wordt ervoor gekozen geen project in MSR aan te maken, en wordt hierdoor vanuit de koppeling naast een projectresource in MSF ook een project aangemaakt.  

1. Klant 

Het is mogelijk om vanuit de klant werksoorten en/of tarieven centraal beheerd aan te sturen. Deze functionaliteit is mogelijk gemaakt middels MSR-366 en valt buiten scope van deze SOW. Bij interesse kan in afstemming met de CSM verwezen worden naar Statement of Work – Tarieven en Werksoorten advanced 

2. Project 

Per account zullen één of meerdere projecten vastgelegd gaan worden. Of er meer dan één project per plaatsing wordt aangemaakt is afhankelijk van doorsnijdingen die vastgelegd kunnen worden per project. Voorbeelden waarvoor een nieuw project aangemaakt dient te worden zijn; 

 • Afwijkende cao 
 • Afwijkende bedrijfseenheid  
 • Afwijkende reserveringsgroep 
 • Afwijkende methode van uren aanlevering 
 • Afwijkende vestiging (t.b.v. de omzet) 
 • Afwijkende BTW bedrijfsboekingsgroep 
 • Afwijkende projectsoort 
 • Afwijkende facturatiegegevens 
 • Afwijkende werksoortenset per project 
 • Afwijkende tarieven per project 

Bij het aanmaken van projecten kunnen de default factuurgegevens van de klant toegepast worden. Wanneer het vinkje ‘factuurgegevens van klant toepassen’ wordt aangevinkt worden onderstaande gegevens default mee overgenomen vanuit de klantkaart:  

 • Bedrijfsboekingsgroep 
 • BTW-Bedrijfsboekingsgroep 
 • Betalingscondities 
 • Factuurfrequentie  
 • Factuurlayout  
 • Factuurverzendwijze  
 • Factuurverzamelmethode  
 • Factuur boeken blokkeren 
 • Factuurmethode (maar deze worden ook aangestuurd door het projectsoort) 

Het voordeel hiervan is dat afwijkingen op basis van het account per project vastgelegd kunnen worden. Deze zijn inzichtelijk vanuit het account en zouden (indien gewenst) ook beheerd kunnen worden door een dergelijke backoffice afdeling, wanneer functiescheiding van toepassing is. Hierdoor ontstaan er geen afwijkingen per plaatsing maar kan de gebruiker het juiste project kiezen bij het aanmaken van de plaatsing. Daarnaast hoeven de velden ook niet per plaatsing gevuld te worden (denk aan methode urenverwerking, urenaccordeurs etc.), maar komen deze van het project, waardoor ook minder verrijking per plaatsing benodigd is. 

Nog een voordeel van de Project Based plaatsingen is het beheer van projecten vanuit MSF. Vanuit de Single Based plaatsingen werde projecten eerder automatisch in de koppeling aangemaakt. Hierdoor is er per plaatsing een uniek project in MSF. Door de overgang naar Project Based plaatsingen zal het aantal projecten in MSF significant minder zal zijn (minimaal 1 project per klant).  

Maar ook het doorvoeren van wijzigingen op projecten is minder intensief, omdat deze niet meer per plaatsing doorgevoerd hoeven te worden maar nu vanuit het projecten object beheerd kunnen worden.  

3. Plaatsing  

Een aantal functionaliteiten is alleen beschikbaar op Project Based plaatsingen. Voorbeelden van nieuw ontwikkelde functionaliteit zijn;  

 • Het aanmaken van plaatsingen via de plaatsingswizard. Deze plaatsingswizard kan gestart worden vanuit de persoon of sollicitatie.  
 • Het vastleggen van WBS’en/kostenplaatsen op account of project en de autorisatie per WBS op plaatsing 
 • Vastlegging van reserveringsgroepen op project 
 • Toeslagdeel apart invoeren op project 
 • Vastleggen van werkschema’s op de plaatsing 

Tot slot is het op plaatsingen ook mogelijk gemaakt om vergoedingen/werksoorten en tarieven vast te leggen. Deze functionaliteit vervangt deels de huidige functionaliteit waarmee vergoedingen per plaatsingsdetail vastgelegd kunnen worden. Daarnaast kunnen middels deze feature ook werksoorten (van alle andere uursoorten zoals; Normaal, Overuren, Toeslaguren, Declaraties, Overig) ook worden toegevoegd per plaatsing en kunnen op basis van deze werksoorten, indien gewenst ook een afwijkend loon en/of tarief worden meegegeven. Daarnaast hoeven er geen nieuwe plaatsingsdetails aangemaakt te worden voor het vastleggen van nieuwe vergoedingen. En kunnen op gesynchroniseerde plaatsingen tarieven/werksoorten worden toegevoegd zonder de status van de plaatsing aan te passen. 

Afbeelding met tekst, lijn, Lettertype, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijvingFiguur 2: Impressie nieuwe functionaliteit (MSR-379)

Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijvingFiguur 3: Impressie nieuwe functionaliteit Werksoorten object


Nadat de nieuwe project based plaatsingen in gebruik zijn genomen kan de conversie plaatsvinden naar vergoedingen op de plaatsingen. Deze conversie wordt eenmalig gedraaid en kan pas uitgevoerd worden nadat alle project based plaatsingen zijn aangemaakt. Middels deze conversie, wordt het gebruik van vergoedingen op de plaatsingsdetails uitgesloten.  

 

Feature Pakketprijs

De prijs van dit pakket is in afstemming met een Customer Succes Manager.

In de prijs valt het voorbereiden van MSR en MSF, uitleg over het aanmaken en verrijken van projecten, uitleg over de doorsnijdingen en voorwaarden voor het aanmaken van projecten, uitleg over de mogelijkheden tot het aanmaken van plaatsingen, en custom flow maken voor het aanmaken van projecten.

Wil je meer informatie of wil je deze feature bestellen? Bezoek dan onze Self-Service Portal

 

🔗 Hier vind je alle Feature Packages die we beschikbaar hebben.