Toevoeging van Dimensies en Team op Contract (Combi)

Voeg nu twee Dimensies toe aan Arbeidscontracten en synchroniseer deze naar MSF. MSR-758 | Nov 2023

Twee Dimensies per arbeidscontract
In deze release hebben we het mogelijk gemaakt om naast het object Project ook op het object Arbeidscontract twee Dimensies vast te leggen per arbeidscontract. Deze worden dan gesynchroniseert naar MSF. Dit werkt zowel via OData als de CRM Interface.
 
Hiervoor hebben we een paar extra velden toegevoegd:
  • Globale dimensie 1
  • Globale dimensie 2
  • Team
  • Teamgroep
  • Mijn team
  • Mijn teamgroep
Alleen de Globale dimensies en Team worden gesynchroniseerd naar MSF.