Telemetrie: Verbeteringen in de meest gebruikte pagina's en rapporten

Ontdek de nieuwste verbeteringen die zijn doorgevoerd op de belangrijkste pagina's en rapporten binnen MSF. Deze updates zijn ontworpen om de gebruikerservaring te optimaliseren en de efficiëntie te verbeteren. C13710 | Mei 2024

 

Relevantie voor gebruikers 

Alle gebruikers.

Voordelen voor jou als gebruiker

Verbeterde gebruikersinterface om veelvoorkomende handelingen sneller uit te kunnen voeren.


Uitleg van deze nieuwe feature

Op basis van telemetrie zijn verbeteringen doorgevoerd op een aantal van de meestgebruikte pagina's.

 

Status

Op alle kaarten zijn de actieknoppen 'Volgende status' en 'Vorige status' samengevoegd in een zgn. 'split-button lay-out'. Standaard is 'Volgende status' zichtbaar, tenzij er geen volgende status beschikbaar is (dan wordt de knop 'Vorige status' getoond, als deze wel opties bevat). Als op de knop wordt geklikt terwijl er maar één mogelijke volgende of vorige status is, dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de statusopties.

Na een statusomzetting wordt een notificatie getoond. Bijvoorbeeld: "De status is omgezet naar U20 Te boeken". Via 'Mijn instellingen --> Berichten' kun je die notificatie eventueel ook uitschakelen.

 

Urenstaat
Op de urenstaat zijn de volgende nieuwe actieknoppen toegevoegd:

  • 'Aanbieden en goedkeuren' (combinatie van aanbieden en goedkeuren in één handeling) 
  • 'Goedkeuren' (direct alle uren goedkeuren, zonder pagina te openen om projectfilter te zetten)
  • 'Te boeken' (statusomzetting naar de eerstvolgende status waarop 'Boeken toegestaan' = Ja).

De actieknoppen voor de  verwerking van de uren (de nieuwe actieknoppen plus Aanbieden, 'Goedkeuren per project', Boeken, 'Batch boeken', Corrigeren en 'Simulatie boeken') zijn ook gecombineerd in een split-button lay-out. Hierbij krijg je standaard de eerstvolgende verwerkingsactie te zien. Bijvoorbeeld: als er nog uren goedgekeurd moeten worden, dan wordt de actieknop Goedkeuren getoond.

In onderstaand voorbeeld zijn zojuist alle uren aangeboden zoals in de notificatie zichtbaar is. Je ziet dat alleen de gerelateerde knoppen beschikbaar zijn. De knop 'Goedkeuren' zal dan alle uren goedkeuren.

 

Kleine verbeteringen
Op de volgende pagina's zijn kleinere verbeteringen doorgevoerd:

  • Projectresourceoverzicht geopend vanuit resource en project: de getoonde kolommen zijn in lijn gebracht met het generieke projectresourceoverzicht.
  • Workflowtaakkaart: de actieknoppen zijn voortaan standaard zichtbaar, zonder gebruik van groepen.
  • Projectresourcekaart: de actieknop Werksoorten is toegevoegd. Hiermee wordt de werksoortenpagina van de projectresource geopend (idem aan Bewerken op sneltab 'Berekende werksoorten').

Feature Implementatie Tijd (FIT)

  • Geen implementatie/setup nodig.

 

Zie ook de Help:

Split buttons in de urenstaat


🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Mei Release 2024