Feature Package Tarieven en werksoorten advanced

Bespaar tijd en verminder handmatige handelingen door tarieven en werksoorten per plaatsing in één keer vast te leggen, te klonen en centraal aan te passen.

Relevantie voor gebruikers

Deze Feature Package is relevant voor mid- en backoffice gebruikers.

Voordelen

De voordelen voor het gebruik van deze functionaliteit op een rij:  

1. Centraal - 100% invoer en inzicht vanuit frontoffice en centrale aansturing van werksoorten in plaats van per plaatsing (efficient/compliancy)

2. Gebruiksgemak - gebruikersvriendelijke interface voor invoer, werksoorten tarief in 1 regel en business logica/checks vanuit MSF

3. Automatisme - initieel defaulting vanuit werksoorten, aansturing vanuit MSR en vaste picklist waarden voor 'toepassing bij'

4. Klonen - bij klonen van plaatsingen worden actieve tarief- en werksoortregels meegekopieerd

5. Flows - automatisering van verwerking (indexering, invoering, sync)

 

Uitgebreide uitleg

In MSR worden Loon-/tariefregels en werksoortregels gecombineerd in hetzelfde record. In de synchronisatie van MSR naar MSF worden de regels alsnog gesplitst naar zowel tarief- als werksoortregels (zie voorbeelden in paragraaf 5.1 en 5.2). Werksoortregels van niveau Account en Project worden centraal beheerd aangemaakt. Hierdoor zijn geen wijzigingen op plaatsingsniveau nodig voor bijvoorbeeld vergoedingen die voor alle kandidaten gelden. 

Onderdeel van de aanpak is een conversie van de oude methodiek van vergoedingssoorten naar de methodiek met werksoorten.  

Werksoorten/tarieven op niveau van Account/project 

Loon/tarief en werksoorten die beheerd worden vanuit Account en/of Project, worden automatisch toegepast op alle onderliggende plaatsingen. In onderstaande tabel staan de verschillen van de oude werkwijze met vergoedingen (allowances) en de nieuwe methode.  

Na ingebruikname van deze feature:

 • Werksoorten direct beheerd in MSR met synchronisatie naar klant/project in MSF (centraal beheerd) 
 • Vergoedingen zijn automatisch van toepassing op alle nieuwe plaatsingen (centraal beheerd). Tijdbesparing + borging 
 • Centraal wijzigingen op account/project verwerken. Tijdbesparing en accuratesse 
 • Uitzondering verwerken door uitsluiting per plaatsing (inclusief autorisatie en logging) 
 • Uniforme aansturing van werksoorten op hoger niveau en niet per plaatsing
 • Betere compliancy / volgen inlenersbeloning door centraal beheer
 • Tariefsturing op alle niveaus van Account naar Project naar Plaatsing 
 • Automatisme aansturing mogelijk (inclusief drempels/aftop) 

  • Centraal beheerd 
  • Vaste waarden voor ‘Toekennen bij werksoort’ (minder foutgevoelig) 
 • Doorsnijdingen toegevoegd  

Werksoorten/tarieven op niveau van Plaatsing 

Binnen de plaatsing kunnen tijdsgefaseerd loon-/tariefregels en werksoorten bepaald worden. In onderstaande tabel staan de verschillen van de oude werkwijze met vergoedingen (allowances) en de nieuwe methode. 

Na ingebruikname van deze feature:

 • Berekende werksoorten direct inzichtelijk op plaatsing
 • Centraal beheerde werksoorten van klant of project uitsluiten per plaatsing 
 • Bij clonen van plaatsing worden ook werksoort- en tariefregels die nog geldig zijn ook meegecloned naar de nieuwe plaatsing. Ook het clonen van individuele werksoort- en tariefregels is mogelijk 
 • Geen vergoedingssoorten meer nodig. Het loopt nu via werksoorten, 1-op-1 met MSF. Je kunt nu ook alle type werksoorten aansturen, voorheen alleen vergoedingen dus bijvoorbeeld ook reisuren (type ‘normaal’) 
 • Nul loon/tarief aansturen direct in tariefregel 
 • Werksoorten/tarieven toevoegen / beëindigen op plaatsing op basis van begin- en einddatum (tijdsgefaseerd) 
 • Je hoeft de plaatsing niet meer van 'checked' af te halen of nieuwe plaatsingsdetail te maken en te syncen 
 • Alleen werksoortregel aansturen (zonder loon-/tariefregel) zodat tarief van hoger level kan komen (project/klant/algemeen) 
 • Automatisme aansturing mogelijk (inclusief drempels/aftop). Vaste waarden voor ‘Toekennen bij werksoort’ (minder foutgevoelig) 
 • Doorsnijdingen toegevoegd voor tarief op plaatsing (bijv fase, urensoort, kostenplaats, leeftijd vanaf, pensioenindicator) 

Impressie functionaliteit 

Afbeelding met tekst, lijn, Lettertype, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijvingFiguur 1. Gerelateerde lijsten op Account, Project en Plaatsing

 

Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, ontvangst

Automatisch gegenereerde beschrijvingFiguur 2. Nieuwe Werksoort- en tariefregel – Algemeen 

 

Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijvingFiguur 3. Werksoorten object MSR 

 

Feature Pakketprijs

Dit pakket bieden we aan voor EUR 2950,- fixed price.

Hieronder valt het voorbereiden de MSR omgeving, machtigingen en zichtbaarheid instellen, werksoorten exporteren en importeren, automatismes toevoegen, pagina's en lijsten aanpassen, flow aanmaken/aanpassen, validatieregels maken, geconverteerde vergoedingen aanvullen met handmatige conversie.

Wil je meer informatie of wil je deze feature bestellen? Bezoek dan onze Self-Service Portal

 

🔗 Hier vind je alle Feature Packages die we beschikbaar hebben.