Synchroniseren verwijderde loon- en tarieven via flow (Combi)

Met de introductie van BCDeleteFromFlow is het nu mogelijk om 'delete'-acties voor loon- en tariefentiteiten vanuit MSR naar MSF te sturen. MSR-173 | Nov 2023


Verwijderingen synchroniseren

In een eerdere release hebben we BCSyncFromFlow geïntroduceerd binnen MSR, waarmee je bepaalde entiteiten via een flow naar MSF kunt synchroniseren. Wat echter nog ontbrak in de functionaliteit, was de mogelijkheid om verwijderingen te synchroniseren naar MSF.
 
In deze release hebben we de flow-actie BCDeleteFromFlow geïntroduceerd. Hiermee kun je nu alleen de 'delete'-actie aansturen voor de entiteit loon en tarief vanuit MSR.