Synchronisatie huisnummer adressen (Combi)

Verbeter nauwkeurigheid bij het formatteren van adressen. MSR-762 | Nov 2023

Adressen formatteren
In deze functie is een nieuwe mogelijkheid toegevoegd om adressen te formatteren tijdens de synchronisatie naar MSF. In sommige gevallen ontstonden er problemen met straatnamen zoals bijvoorbeeld 'Voorbeeldstraat 110 12'.

In eerste instantie werd dit op de volgende manier geformatteerd:

  • Straat: Voorbeeldstraat 110
  • Huisnummer: 12
  • Toevoeging huisnummer: (Leeg)

Door nu zelf een toevoeging te doen met een middenstreep ('-') of een backslash ('/') is het nu mogelijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen het huisnummer en de toevoeging.

Met het bovenstaande voorbeeld: "Voorbeeldstraat 110-12" (of "Voorbeeldstraat 110/12") wordt dit nu als volgt gesynchroniseerd:

  • Straat: Voorbeeldstraat
  • Huisnummer: 110
  • Toevoeging huisnummer: 12

 Dit verbetert de nauwkeurigheid van het adresformatteringsproces en voorkomt verwarring bij dergelijke adressen.


🔗 Hier vind je alle features uit de November Release 2023.