Sorteertrede van loontredes

Optimalisatie van loontabellen: correcte sorteervolgorde bij halve tredes (bv. 1,5) is nu gegarandeerd voor nauwkeurige selectie van loontabellen op projectresources. C12881 | Nov 2023

Sorteervolgorde
In de loontredes van de loontabel wordt de sorteervolgorde van de tredes niet altijd juist bepaald in geval van halve tredes (zoals trede 1,5 of 1.5). Afhankelijk van de regionale instellingen wordt het decimale scheidingsteken op een andere manier geïnterpreteerd (code 1.5 resulteert in sorteervolgorde 15) of de sorteervolgorde blijft <leeg> (trede 1,5 is niet gesorteerd tussen trede 1 en 2). De sorteervolgorde van de loontredes is belangrijk voor de selectie van de loontredes, bijvoorbeeld op de projectresource.

Met dit bouwpunt zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd, zodat de sorteervolgorde van de loontredes weer correct is:

  • De sorteervolgorde wordt bepaald door de code te vermenigvuldigen met 100 (dus trede 0,5 resulteert in sorteervolgorde 50).
  • De sorteervolgorde wordt voor beide decimale scheidingstekens (punt en komma) aangepast, zodat de sorteervolgorde niet meer afhankelijk is van de regionale instellingen.
  • Er is conversie toegevoegd om de sorteervolgorde voor bestaande loontredes opnieuw te bepalen op basis van de nieuwe methodiek (vermenigvuldigen met 100). Er worden alleen loontredes geconverteerd met codes welke numerieke karakters bevatten (zoals ook aangeleverd door Caoloon.com).


🔗 Hier vind je alle features uit de November Release 2023.