RC-boeking vermeldt bronbedrijf in broncode grootboek doelbedrijf

Als een RC-boeking wordt gedaan, dan kan nu in het Broncode veld van de grootboekposten van het doelbedrijf worden vermeld uit welk bronbedrijf de RC-boeking afkomstig is. C13725 | Mei 2024

Relevantie voor gebruikers 

Financieel medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van RC-boekingen.

Voordelen voor jou als gebruiker

Duidelijke verantwoording vanuit welk bronbedrijf de RC-boeking afkomstig is.


Broncode in doelbedrijf 

Als een RC-boeking wordt gedaan, dan kan nu in het Broncode veld van de grootboekposten van het doelbedrijf worden vermeld uit welk bronbedrijf de RC-boeking afkomstig is. 

Dat is gewenst voor de financieel medewerker die dit soort boekingen moet kunnen verantwoorden.

Hiervoor kan nu in de 'Rekening courant' instellingen in een nieuw veld 'Broncode in doelbedrijf' een broncode worden gekozen. Deze broncode moet in het doelbedrijf worden gedefinieerd en moet het bronbedrijf representeren.

Als dit is ingesteld, dan zal de broncode van het Fin. dagboeksjabloon worden overruled door de ingestelde broncode bij de 'Rekening courant' instellingen.

 

Feature Implementatie Tijd (FIT)

Geen implementatie/setup nodig. 


🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Mei Release 2024