Feature Package Signalering periodieken loonsverhogingen

Automatiseer het signaleren van initiële en periodieke loonsverhogingen voor uitzendkrachten met CAO-beloning in MSR en MSF voor een efficiënter beloningsbeheer.

Relevantie voor gebruikers

Deze feature package is relevant voor mid- en backoffice gebruikers.

Voordelen

De voordelen voor het gebruik van deze periodieke functionaliteit op een rij:  

1. Goed werkgeverschap - proactief signaal op toe te kennen verhogingen, voorkom mislopen van periode verhogingen, toekennen op basis van beoordelingen, en controle/log afwijkingen.

2. Compliancy - juiste periodieke setup per cao/loontabel, opvolgend werkgeverschap (arbeidshistorie), en bevestigen loonwijziging.

3. Nieuwe features - herstart periodiekinstellingen, tellingsniveau opties, schaal/trede doorsnijdingen, periodiekhistorie updates, onderbrekingstermijnen, en nu ook in MSR aanwezig.

4. Inzicht - inzicht op de plaatsing in MSF, inzicht en verwerking op de plaatsing in MSR, inzicht via rapportage(tabel) en via workflows.

5. Automatisering - verhoog trede in MSF, plaatsingen clonen in MSR, en documenten via MA/flow versturen.

Uitgebreide uitleg

De functionaliteit voor periodieken is een module binnen MSF die ondersteuning biedt bij het signaleren van periodieke verhogingen. Onlangs is de mogelijkheid toegevoegd om de velden voor periodieke signalering ook toe te passen binnen MSR, waardoor extra mogelijkheden worden geboden voor klanten die beide systemen combineren. 

Op hoofdlijnen is de functionaliteit schematisch samen te vatten in de onderstaande onderdelen. 

 1. Periodiekeninstellingen alle instellingen per cao en/of loontabel die van toepassing zijn op de berekening van periodiekdatums. Denk hierbij aan: 
  1. Voor welke cao/loontabel/schaal/trede is de instelling van toepassing? 
  2. Op welk niveau moet er geteld worden, namelijk op niveau van cao, loontabel, schaal of trede? 
  3. Moet er geteld worden in plaatsingsweken of geboekte weken? 
  4. Wat is het moment van toekenning: direct na bereiken van de getelde weken of pas op een vast kalendermoment (bijvoorbeeld 1 juni ieder jaar). 
  5. Is er een onderbrekingstermijn van toepassing? 
  6. Voor welke ‘vanaf leeftijd’ is de periodiekinstelling van toepassing? 
 2. Kandidaat gegevens: als input voor de berekening van periodiekdatums wordt gebruik gemaakt van een aantal kandidaat specifieke elementen:  
  1. Wat is de leeftijd van de kandidaat? 
  2. Is er opvolgend werkgeverschap (arbeidshistorie) van toepassing? 
  3. Welke plaatsingen zijn aanwezig en hoeveel weken is de kandidaat geplaatst (bij telling op basis van plaatsingsweken)? 
  4. Welke urenstaten zijn aanwezig en hoeveel weken is gewerkt (bij telling op basis van gewerkte uren)? 
  5. Is er sprake van een herstartmoment voor periodiekentelling (ofwel omdat een periodiek is uitgesteld, ofwel omdat er juist een periodiek gegeven is)? 
 3. Inzicht: Bij een periodieke loonsverhoging hebben kandidaten op bepaalde momenten recht op loonsverhoging. Zoals zichtbaar in punt 1 kan per CAO/loontabel de berekening van het moment van loonsverhoging verschillen. Bij ingebruikname van onze functionaliteit is er zowel centraal als per plaatsing tijdig inzicht in verschillende periodiekdatums: 
  1. Wanneer moet een kandidaat naar een andere loontabel omdat de maximale duur verstreken is? 
  2. Wanneer moet een kandidaat naar een opvolgend trede op basis van een verplichte periodiek. 
  3. Als een periodieke verhoging afhankelijk is van een positieve beoordeling, maar de uitzendkracht krijgt geen beoordeling(sgesprek), dan heeft hij/zij wel degelijk recht op het periodiek. Daarom kennen we ook een periodiekdatum die weergeeft wanneer een periodiek op basis van functionering toegekend kan worden. 
 4. Actie: Met 1 klik kan een plaatsing in MSR of MSF verhoogd worden naar een volgende periodiek.  
  1. Kandidaat krijgt een andere functie (en daarmee gekoppeld een andere functie-inschaling). 
  2. Kandidaat behoudt dezelfde functie maar krijgt een hogere schaal en/of trede. 
  3. Kandidaat heeft de maximale duur in een loontabel bereikt en moet verhuizen naar een andere loontabel 

   In alle gevallen wordt een opvolgende plaatsing aangemaakt per ingangsdatum van de periodiek. 
 5. Externe data: in de toekomst kunnen de periodiekinstellingen desgewenst automatisch aangeleverd worden vanuit de koppeling met caoloon.com. 

Na ingebruikname van deze feature:

 • Periodieken worden automatisch berekend en getoond op plaatsingen en (desgewenst) in workflowtegels 
 • Eenvoudige voortzetting van de inzet op een nieuwe plaatsing (1 druk op de knop) 

  In MSF kunnen projectresources middels de knop periodiekenverhoging gekopieerd worden waarmee automatisch de eerstvolgende trede voorgezet wordt. 

  In MSR worden plaatsingen middels de clone placement functie eenvoudig gedupliceerd naar een nieuwe plaatsing 

 • De functionaliteit in MSR / MSF zorgt dat de de verantwoordelijkheid voor periodiekverhoging volledig decentraal bij vestigingen belegd kan worden. Het systeem zorgt voor de juiste compliancy.  
 • Proactieve signalering middels het feitenblok en de rapportagetabel 
 • Middels signalering op de periodiekendata kan men vanuit de applicatie signaleren 
 • Meer mogelijkheden tot automatisering (MSR only) middels flows en signaleringsmogelijkheden vanuit MSR 
 • Middels de nieuwe periodiekenfunctionaliteit is het mogelijk gemaakt te signaleren over de plaatsingen heen in het geval van telling per Cao/Loontabel 
 • De periodiekensignalering is een trigger voor het aanmaken van een nieuwe projectresource/plaatsing. De inschaling wordt hiermee opnieuw bepaald. 
 • Een periodieke verhoging is een trigger voor het aanmaken van een nieuwe projectresource/plaatsing. Hierdoor wordt men gedwongen de flow voor het verrijken en activeren van de plaatsing te volgen waardoor de bevestiging van de loonwijziging meegenomen wordt vanuit het huidige proces.  

Impressie functionaliteit 

Afbeelding met tekst, software, Computerpictogram, Besturingssysteem

Automatisch gegenereerde beschrijvingFiguur 1. Periodiekeninstellingen per Cao 

 

Afbeelding met tekst, Lettertype, nummer, lijn

Automatisch gegenereerde beschrijvingFiguur 2. Signalering op periodieke verhoging en start periodiekentelling op basis van ingangsdatum projectresource in MSF 

 

Afbeelding met tekst, schermopname, software, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijvingFiguur 3. Signalering op periodieke verhoging en start periodiekentelling op basis van ingangsdatum plaatsing in MSR 

 

Afbeelding met tekst, Lettertype, nummer, lijn

Automatisch gegenereerde beschrijvingFiguur 4. Herstart periodiekentelling als trigger voor start periodiekentelling

 

Cao 

Cao 

Loontabel 

Weken 

Tellingniveau 

Tellingsoort 

182 

Horeca- en aanverwante bedrijf 

 

52 

CAO 

Projectresource 

Afbeelding met tekst, lijn, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijvingFiguur 5. Periodiekentelling per Cao

Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijvingFiguur 6. Clonen van een plaatsing op periodiekdatum 

 

Feature Pakketprijs

Dit pakket bieden we aan voor EUR 2950,- fixed price.

Hieronder valt het voorbereiden van MSF, berekening en toepassing van de periodiekdatums, taakwachtrijposten maken en plannen, Modelleerbare acties/workflows maken en toevoegen, machtigingen instellen, pagina's en lijsten aanpassen in MSF en MSR, flows maken/updaten.

Wil je meer informatie of wil je deze feature bestellen? Bezoek dan onze Self-Service Portal

 

🔗 Hier vind je alle Feature Packages die we beschikbaar hebben.