Periodieke uitkering i.c.m. WBS en activiteit verplicht op project

Uitbreiding op het toekennen van de periodieke uitkering, zodat deze ook per WBS gesplitst kan worden (en gefactureerd). C13701 | Feb 2024

In release 22.01 is met bouwpunt C13205 mogelijk gemaakt om de eindejaarsuitkering (van de inlener) via de urenverwerking per periode te verlonen en factureren. Hierbij kan een werksoort met urensoort Periodieke uitkering met een loonpercentage worden vastgelegd (zoals 8% voor een eindejaarsuitkering).

In de ‘Grondslagen periodieke uitkeringen’ kan per cao en inlener vastgelegd worden welke werksoorten meetellen als grondslag voor het periodeloon als basis voor de verwerking. Bij het boeken van de urenstaat wordt voor de ‘periodieke uitkering’ werksoorten het loon bepaald a.d.h.v. loonpercentage * periodeloon.

Middels dit bouwpunt is een uitbreiding gedaan, zodat de urenposten voor de periodieke uitkering voortaan per WBS gesplitst worden, zodat deze regels ook per WBS gefactureerd kunnen worden.
Bij omzetting van de urenstaat naar een status waarop ‘Bereken periodieke uitkering’ van toepassing is, wordt voortaan de urenregels voor de periodieke uitkering per WBS aangemaakt.

Voor correcties is het hiermee niet meer nodig om rapport 11076465 ‘Periodieke uitkeringen bijwerken’ te gebruiken, maar is omzetting van de urenstaatstatus voldoende.

Middels lintknop Bereken periodieke uitkeringen kan een simulatie van de berekening van de periodieke uitkeringen worden gedaan, welke voortaan ook per WBS wordt gedaan.

Daarnaast kon bij de urenstaatstatusomzetting foutmeldingen optreden indien op het project het WBS of activiteit verplicht is gesteld. Deze problemen zijn verholpen.


🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Februari Release 2024