Optimalisatie periodiekenbewaking (deel 2)

Optimalisaties op de bestaande functionaliteit rondom het bewaken en toekennen van periodieke verhogingen. C13373 | Feb 2024
We hebben een aantal optimalisaties doorgevoerd rondom het bewaken en toekennen van periodieke verhogingen.

Periodiekeninstellingen:
 • Toevoeging van doorsnijdingen Loonschaal en Loontrede, voor specifiekere periodiekregelingen op deze niveaus
 • Toevoeging van de instelling Tellingniveau, met opties: Loontrede (standaardwaarde), Loonschaal, Loontabel, Cao-code en Cao-nr.
 • Het is nu mogelijk om meerdere regels met Leeftijd vanaf voor dezelfde cao vast te leggen. Bijvoorbeeld een regel met Leeftijd vanaf = 0, en een andere regel met Leeftijd vanaf = 21 jaar 

Verhoog trede (nieuwe naam: Periodiek toekennen):
 • Bij het aanmaken van een projectresource via de knop 'Periodiek toekennen' (voorheen: Verhoog trede) wordt voortaan de datum in het veld 'Herstart periodiekentelling vanaf' gevuld met de begindatum van de nieuwe projectresource (want: periodiek toegekend, telling start opnieuw)
 • In het venster 'Periodiek toekennen' (voorheen: Verhoog trede) is het veld Functie toegevoegd. Periodiek toekennen kan namelijk ook door een wijziging in loontabel of functie
 • Bij het wijzigen van de begindatum van de projectresource wordt de datum in het veld 'Herstart periodiekentelling vanaf' mee gewijzigd (als deze hetzelfde waren)
 • Bij het aanmaken van een projectresource via de knop Kopieer wordt de datum in het veld 'Herstart periodiekentelling vanaf' van de vorige projectresource overgenomen (er wordt geen periodiek toegekend)

 

Periodiekenhistorie:
 • In de periodiekenhistorie (voorheen: Functiehistorie) van de resource is het niet meer verplicht om cao, loontabel, -schaal en -trede in te vullen, maar is het voldoende om het aantal gewerkte weken per cao of cao/loontabel in te voeren
 • Per combinatie van cao en einddatum kan één record worden vastgelegd
 • In de periodiekentelling wordt voortaan rekening gehouden met ingevoerde historie anders dan het tellingniveau uit de periodiekeninstellingen
 • Het veld 'Herstart periodiekentelling vanaf' op de projectresource zorgt dat de periodiekentelling vanaf die datum wordt gedaan. In dat geval wordt eerdere historie niet meegenomen.

 

Zie ook de Help:

Venster Periodiekeninstellingen

Venster Periodiek toekennen

Sneltab Periodiekenhistorie


🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Februari Release 2024