Optimalisatie periodiekenbewaking (deel 1)

Brengt optimalisaties aan in de bestaande functionaliteit, specifiek ontworpen om periodieke verhogingen effectiever te bewaken en toe te kennen. C13372 | Nov 2023

Met dit bouwpunt worden optimalisaties doorgevoerd op de bestaande functionaliteit rondom het bewaken en toekennen van periodieke verhogingen:

  • De bestaande terminologie is aangepast, zodat consistenter de benaming Periodiek(en) wordt toegepast. Zo is de pagina Loonbewaking aangepast naar Periodiekeninstellingen, en in de arbeidshistorie van de resource is de pagina Functiehistorie aangepast naar Periodiekenhistorie.
  • In het feitenblok Periodieke verhoging (voorheen: Loonbewaking) van de projectresource is een veld Start periodiekentelling toegevoegd, zodat inzichtelijk is wat de startdatum van de telling is. Op de projectresource is een datumveld ‘Herstart periodiekentelling vanaf’ toegevoegd, waarmee deze startdatum van de periodiekentelling handmatig aangepast kan worden.
  • In de Periodiekeninstellingen is een veld Onderbrekingstermijn toegevoegd, waar de onderbreking met een datumformule ingesteld kan worden. Als in geval van terugkeer binnen 9 maanden ook de tredeverhoging toegekend moet worden (ABU cao), stel dan de waarde ‘9M’ in het veld in. Als een opvolgende projectresource binnen de onderbreking begint t.o.v. de vorige projectresource, dan wordt de onderbreking meegeteld in de periodiekentelling. En zo niet, dan begint de telling opnieuw.
  • In de functie Verhoog trede op de projectresource wordt voortaan de einddatum van de vorige projectresource voorgezet als einddatum van de nieuwe projectresource, als deze einddatum na de begindatum van de nieuwe projectresource ligt.
  • Er is een taakwachtrijrapport toegevoegd (11096792 MYS Wage Increment Report Data), waarmee de periodiekdatums via de taakwachtrij berekend en opgeslagen kunnen worden in een rapportagetabel (11096792 MYS Wage Increment Report Data). 

Daarnaast is een API page (11269666 MYS Wage Increment API) toegevoegd, zodat deze periodiekdatums ook gebruikt kunnen worden op de plaatsing in MSR.


🔗 Hier vind je alle features uit de November Release 2023.