Modelleerbare actiefuncties voor saldo en beschikbare kredietlimiet

Met deze modelleerbare actiefunctie is het mogelijk om een overzicht te maken van alle klanten die een totaalsaldo over de bedrijven heen hebben die de kredietlimiet nadert of eroverheen gaat. C13723 | Feb 2024

Kredietlimiet

Nu is het mogelijk om in het centrale bedrijf een modelleerbare actie te gebruiken waarmee het openstaande saldo van een klant over de verschillende bedrijven, die verbonden zijn aan dezelfde bedrijfseenheid, kan worden bepaald en vergeleken met de kredietlimiet die voor hem is ingesteld in het centrale bedrijf.

Overzicht

Met behulp van deze modelleerbare actie kunt u bijvoorbeeld een overzicht maken van alle klanten die de kredietlimiet naderen of overschrijden over de verschillende bedrijven heen.

Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar iemand binnen of buiten de organisatie om hen te informeren dat er te veel krediet openstaat. In deze e-mail kan ook het verschil tussen hun kredietlimiet en het openstaande saldo over de verschillende bedrijven worden weergegeven. Als de beschikbare kredietlimiet negatief is, betekent dit dat de kredietlimiet is overschreden.

Nieuwe functies op de klanttabel

Hiervoor zijn in de modelleerbare acties de volgende 2 nieuwe functies op de klanttabel geïntroduceerd:
- GETBALANCEACROSSCOMPANIES (Saldo over bedrijven)
- GETAVAILABLECREDITLIMIT (Beschikbare kredietlimiet)


🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Februari Release 2024