Marktplaats: publicatiegroep op basis van te plannen arbeidsomvang

Het is nu mogelijk om op de marktplaats een publicatiegroep in te stellen op basis van de werkuren die nog gepland moeten worden. C13504 | Feb 2024

De marktplaats

De marktplaats is een overzicht met beschikbare diensten waarvoor een resource zich vanuit de agenda op de portal kan aanmelden. Je kunt een dienst publiceren voor verschillende doelgroepen. Per groep kun je instellen hoeveel dagen voor aanvang de dienst zichtbaar moet zijn op de portal. Dat maakt het mogelijk om de meest gewenste groep(en) eerder de gelegenheid te bieden om in te tekenen dan andere groepen/de rest.

Nieuwe publicatiegroep

Aan de filteropties waarmee je kunt instellen welke resources de dienst te zien krijgen op de portal  is een nieuwe optie toegevoegd: het veld 'Min. te plannen omvang (u/w)' . Hiermee kun je bijvoorbeeld een groep instellen waarvoor de nog te plannen arbeidsomvang 32 uur of meer per week bedraagt en een andere groep waarvoor 24 uur of meer geldt (de eerste groep valt automatisch ook in de tweede groep). Dit maakt het mogelijk om diensten eerst aan te bieden aan resources voor wie gezien hun vaste omvang nog aanzienlijk werk moet worden gevonden en pas later aan resources die al grotendeels zijn ingepland.


Veld Min. te plannen omvang (u/w)

Omdat de arbeidsomvang van een resource niet alleen per week maar ook per maand of vier weken kan zijn vastgelegd, wordt iedere te plannen omvang op de achtergrond automatisch omgerekend naar uren per week.

De nog te plannen arbeidsomvang van een resource wordt gepeild vóór de week waarin de betreffende dienst plaatsvindt.


Zie ook de Help:

Dienst publiceren op de marktplaats

Veld Min. te plannen omvang (u/w)


🔗Hier vind je de belangrijkste features uit de Februari Release 2024